DĚČÍN - LOUBÍ
přístav
říční kilometr 737,80 - 739,78

Údajně největší český přístav s vysokými portálovými jeřáby slouží jako překladiště - trimodální terminál kombinované dopravy s napojením na lodní, cestní a železniční dopravu. Za vznikem překladiště ze železnice na lodě v Loubí vlastně může nesouhlas saského parlamentu, který zamítl vedení železniční tratě Rakouské severozápadní dráhy na svém území do Drážďan a dále do Berlína, která měla vést z Děčína (jako odbočka z Děčínského tunelu pod Kvádrberkem) po pravé straně řeky Labe. Jelikož od roku 1870 nebyl a vodní cesta po Labi zatížená žádnými poplatky ani cly, vznikl tak projekt konkurující německým drahám. Překladiště bylo vybudováno v letech 1879 - 1880 a v půlce března 1880 už bylo v provozu. Z Děčínského tunelu sem byla vybudována odbočka. Projekt byl poměrně úspěšný, protože se překladiště už po pěti letech rozšířilo i směrem k Děčínu a dosáhlo tak délky 3,3 km. Vzniklo zde mnoho dřevěných skladů nakládacích ramp. V roce 1892 byla zřízena další železniční kolej z Děčína do překladiště, kvůli které byl vybudován tunel (Loubský tunel) pod Popravčím vrchem (zakončení Kvádrberku). Překladiště byl dále komerčně úspěšné a to i v době vzniku Československa. V roce 1930 zde bylo v provozu 25 parních jeřábů i elektrický dopravník na obilí. Útlum rozvoje přinesla hospodářská krize a po ní druhá světová válka. V šedesátých letech došlo k modernizaci překladiště Nové Loubí (blíže k Děčínu) - zbudována byla jeden kilometr dlouhá přístavní zeď s dostatečnou výškou (poprvé se přes ni přelila voda až roce 2002) a jeřábovou drahou pro šest portálových jeřábů. V sedmdesátých letech proběhla rekonstrukce i ve Starém Loubí. Po roce 1989 i zde proběhla privatizace. Od roku 2003 je Děčín Loubí veřejným přístavem a jejím majitelem společnost Česko-saské přístavy (ta vlastní i přístav v Lovosicích) jako součást skupiny SBO - Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH.

Přístavní řád přístavu Děčín - Loubí

Přístav Děčín - Loubí

Historie vodní cesty na Dolním Labi

           
            
  

Děčínský tunel pod Kvádrberkem >>>

Žlebský železniční most >>>

Loubský tunel pod Popravčím vrchem >>>

Stoličná hora - 289 m (Kvárdberk) >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
7.3.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: