DĚČÍN - LOUBÍ
přístav
říční kilometr 737,80 - 739,78

Údajně největší český přístav s vysokými portálovými jeřáby slouží jako překladiště - trimodální terminál kombinované dopravy s napojením na lodní, cestní a železniční dopravu. Za vznikem překladiště ze železnice na lodě v Loubí vlastně může nesouhlas saského parlamentu, který zamítl vedení železniční tratě Rakouské severozápadní dráhy na svém území do Drážďan a dále do Berlína, která měla vést z Děčína (jako odbočka z Děčínského tunelu pod Kvádrberkem) po pravé straně řeky Labe. Jelikož od roku 1870 nebyla vodní cesta po Labi zatížená žádnými poplatky ani cly, vznikl tak projekt konkurující německým drahám. Překladiště bylo vybudováno v letech 1879 - 1880 a v půlce března 1880 už bylo v provozu. Z Děčínského tunelu sem byla vybudována odbočka. Projekt byl poměrně úspěšný, protože se překladiště už po pěti letech rozšířilo i směrem k Děčínu a dosáhlo tak délky 3,3 km, což byla délka cca 41 lodí. Vzniklo zde mnoho dřevěných skladů nakládacích ramp. V roce 1892 byla zřízena další železniční kolej z Děčína do překladiště, kvůli které byl vybudován zářez pod vyhlídkou Bohemia (a Tilšerovou vilou), ve kterém vedla do přístavu železniční trať, která byla v roce 1940 v rámci dostavby silnice z Děčína do Loubí, zakryta železobetonovou deskou, takže stavba vypadá jako tunel (Loubský tunel). Překladiště byl dále komerčně úspěšné a to i v době vzniku Československa. V roce 1930 zde bylo v provozu 25 parních jeřábů i elektrický dopravník na obilí. Útlum rozvoje přinesla hospodářská krize a po ní druhá světová válka. V šedesátých letech došlo k modernizaci překladiště Nové Loubí (blíže k Děčínu) - zbudována byla jeden kilometr dlouhá přístavní zeď s dostatečnou výškou (poprvé se přes ni přelila voda až roce 2002) a jeřábovou drahou pro šest portálových jeřábů. V sedmdesátých letech proběhla rekonstrukce i ve Starém Loubí. Po roce 1989 i zde proběhla privatizace. Od roku 2003 je Děčín Loubí veřejným přístavem a jejím majitelem společnost Česko-saské přístavy (ta vlastní i přístav v Lovosicích) jako součást skupiny SBO - Sächsische Binnenhäfen Oberelbe GmbH.

Přístavní řád přístavu Děčín - Loubí

Přístav Děčín - Loubí

Historie vodní cesty na Dolním Labi

           
            
  

Děčínský tunel pod Kvádrberkem >>>

Žlebský železniční most >>>

Loubský tunel pod Popravčím vrchem >>>

Stoličná hora - 289 m (Kvárdberk) >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: