DŘÍNOVSKÁ
STRÁŇ

přírodní rezervace

Přírodní rezervace od roku 1994 na jižním svahu vrchu Dřínov (247 m) s opukovými bílými stráněmi (ojedinělý biotop odkrytých slínovců Dřínovské hory) s teplomilnou květenou a mozaikou teplomilných trávníků. Dají se zde v jílovitých půdách najít „Dřínovské koule“ – vápenité, místy křemičité, shluky světlé barvy. Žije zde řada vzácných brouků vázaných na teplé slunné stráně. Do těchto míst nevede žádná turistická trasa.

Přírodní rezervace Dřínovská stráň

Dřínovská stráň na wikipedii

Dřínovská stráň

Mapa Dřínovského / Zlosyňského háje

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: