HROB
(Bahnhof Klostergrab)
železniční stanice
395 m

Železniční stanice na trati Most - Moldava (v jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 135 a zároveň nese současně označení T8 - turistická linka Ústeckého kraje) se nachází na západním okraji města Hrob. Železniční trať v úseku Louka u Litvínova - Moldava je Kulturní památkou ČR. Trať byla vybudována společností "Pražsko-duchcovská dráha" s hlavním cílem exportu uhlí do sousedního Saska. Úsek trati Most - Hrob byl otevřen 15. května 1877, úsek trati z Hrobu do Moldavy pak 6.12.1885, nádraží bylo uvedeno do provozu 18.5.1885, do té doby se jezdilo jen do provizorní stanice před malý hrobský viadukt. K nádraží patří i dřevěná budova skladiště s poničenou nákladovou rampou, bývalá výtopna o čtyřech stáních (původně (s točnou o průměru 14,65m a devíti paprsky) a několik bývalých provozních budov. V minulosti zde byla ještě slepá / kusá "odvratná" kolej do protisvahu pro případ "ujetí" vlaku ve směru od Dubí i zajímavý vodárenský systém pro doplňování vody do parních lokomotiv (z vodárny zbyl pouze komín). Někdy po roce 1948 byla zbourána část výtopny napojená z točny, která byla zasypána a na místě venkovních nekrytých stání lokomotiv byla postavena budova traťového okrsku. Na zdejším nádraží byly v minulosti nákladní vlaky před náročným stoupáním do stanice Moldava děleny. Obvykle na dvě až tři části, z nichž každou pak odvezla na Moldavu dvojice parních lokomotiv. V opačném směru z Moldavy se pak zde vlaky opět spojovaly.

Staniční budova nádraží Hrob - kulturní památka

Nádraží hrob a okolí

           
           
          
           
           
           
           
           
           

Město Hrob - 130 let moldavské horské dráhy

Staniční budova nádraží Hrob - kulturní památka

Bývalá železniční výtopna v Hrobě - kulturní památka

Hrobský viadukt >>>

Malý Hrobský viadukt >>>

Křižanovský viadukt >>>

Historie trati >>>

           
           
  

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: