HROBSKÝ (MLÝNSKÝ) VIADUKT
(Huttengrundbrücke)
železniční most
v traťovém kilometru 143,500

Největším mostem na tzv. Moldavské dráze je "Velký Hrobský viadukt", někdy nazývaný též "Mlýnský". Byl vystavěn podle projektu Jana Bydžovského v letech 1883-1884 a dnes je technickou (od roku 1958) i kulturní památkou (od roku 1964). Tento skoro 34 metrů vysoký, 146 metrů dlouhý a 5,9 metru široký železniční most překonává tok potoka Bouřlivce v ústí Mikulovského údolí na severním okraji města Hrob, resp. jeho části "Mlýny"i silnici z Hrobu na Moldavu. Jedná se trojpolový most tvořený ocelovou příhradovou konstrukcí (vyrobenou v pražské Rustonce) na dvou kamenných pilířích a po stranách na opěrách umístěných na koncích zářezů, se zesílenými svahy kamenným záhozem. který slouží svému účelu do dnešních dnů. V roce 1945 došlo k výměně ocelové příhradové konstrukce.
V těsné blízkosti mostu (na osecké straně) i pod mostem chátrá již z velké části zdemolovaný areál bývalé přádelny. A právě do areálu přádelny byla v roce 1916 zavedena železniční vlečka v km 143,266, tedy těsně před vjezdem na železniční viadukt. Vlečka byla později nazývána Božena (snad podle názvu podniku po druhé svět. válce). Tvořila ji jedna výhybka v traťové koleji, z níž vcházela bránou do areálu textilky kolej, ze které se druhou výhybkou úvratí připojovala kolej ke skladišti.
 

Požár dřevěných trámů na železničním mostě v Hrobě – Mlýny (05-2020)

Hrobský viadukt - rajce.net

Železniční viadukt Hrob Mlýny

           
       
           
     

Železniční stanice Hrob >>>

Malý Hrobský viadukt >>>

Historie trati >>>

Bývalá přádelna Hrob - Mlýny >>>


           
           
           
           
           
     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: