HUMENSKÝ VRCH
246 m
HUMBERK
(Hahnberg)

Tento z části zalesněný izolovaný neovulkanický nesouměrný suk, se skoro kruhovým výhledem na České středohoří a okolí, s příhradovým stožárem mobilního operátora na vrcholu, stojí v těsné blízkosti dálnice D8 nad čerpací stanicí OMV ve směru na Drážďany. Když vystoupáte nahoru, možná se Vás zmocní pocit že stojíte uprostřed "stoličky" (zubu, protože vrchol kopce jí svým tvarem tak trošku připomíná.  Na vrchol j odtud snadný přístup přímo od čerpací stanice rovně vzhůru. Pokud půjdete přímo vzhůru po cestě z kamenných kvádrů, možná si všimnete i nevelkého kráteru po pravé straně kousek pod vrcholem, který je ze dvou stran ohraničen skalní stěnou. Na úpatí kopce stála ještě donedávna "Strakova kaplička", která však musela ustoupit stavbě dálnice. Dnes tu kaplička stojí, není však jisté zda jde o tu původní.

           
           
           
           
  

V 17. století na zavítal na vrchol arcivévoda Maxmilián i s celým doprovodem, když cestoval na trase mezi Prahou a Saskem po silnici přes Siřejovice, kde stál "panský hostinec", který byl oblíbenou zastávkou pro kočáry a dostavníky. Zajímavostí též je, že hranice katastrů obcí Siřejovice a Keblice, procházející po severozápadním úpatí vrchu, byla hranicí mezi Čechy a Sudety.

Na úpatí Humenského vrchu se nachází i jedna z částí rozsáhlého závlahového systému patřícího pod Středisko závlah a energetiky Agrokomplexu Bohušovice - uměle vybudovaná vodní nádrž s přečerpávací stanicí. Voda z Labe z přečerpávací stanice v Prosmykách proudí právě sem do vodní nádrže, odkud pak samospádem teče do závlah kolem Kopist a Bohušovic nad Ohří. Závlahový systém na Litoměřicku se začal budovat v šedesátých letech 20. století a dodnes je funkční, i když jej na mnoha místech čeká rekonstrukce.

Podívejte se na srovnávací foto Humenského vrchu z 50. let a současnosti >>>

V současné době (04/2019) začíná pod Humenským vrchem dostavba odpočívky za čerpací stanicí OMV pro cca 40 nákladních vozidel jako pokračování parkoviště u čerpací stanice.

Humenský vrch na wikipedii

Stožár na vrcholu

Rozhled z Humenského vrchu

Rybník pod Humenským vrchem

Humberk byl i vyhledávaným místem radioamatérů, jak dokazuje jedna z těchto forografií

Siřejovice >>>

Windsor >>>

        
           
          
           
        

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: