KALICH
536 m
(Kelchberg)
vrch,
hradní zřícenina

Volně přístupné zbytky hradu Kalich se nacházejí na stejnojmenné vysoké skále tyčící se nad obcí Třebušín ve Verneřické části Českého středohoří. Z obce vedou na vrchol se zříceninou, spojovanou se jménem vojevůdce Jana Žižky, který zde nechal na zbytcích starého hradu vystavět opevněný hrad, na kterém sám pobýval, turistické značky přímo z Třebušína. Kousek odtud je zřícenina hradu Panna, kterou pro změnu obsadil Žižkův nepřítel, Zikmund z Vanterberka.

Kalich je osamocený znělcový vrch na Třebušínem, se zajímavou porfyrickou strukturou s vyloučeninami destičkového minerálu andesinu a dalších nerostů. Na dvou vrcholových skaliskách se rozkládají zbytky hradu, který v 15. století vystavěl a obýval (pro někoho možná i loupeživý rytíř) Jan Žižka z Trocnova. Původní kamennou tvrz řádu německých rytířů dobyl Žižka roku 1421 a nechal zde vystavět hrad pro svou husitskou osádku, která zde pobývala ještě mnoho let po jeho smrti. Ač byl několikrát obléhán, nikdy prý nebyl dobit. Traduje se, že spíše částečně vyhořel a zpustl začátkem 16. století. Málo se ví o tom, že z jeho vrcholu měl být v roce 1868 odvezen "základní kámen" pro stavbu Národního divadla v Praze, protože vrch byl v 19. století symbolem národní identity i přes skutečnost, že ležel na území obývané z velké části německými obyvateli. Bohužel základní kámen nakonec věnoval "Říp", protože tehdejší hejtman kraje byl proti. Díky oblíbenosti mezi turisty, byla dokonce 80. letech 19. století na pár let (než zájem turistů ochabl) zřízena v severovýchodní části vrcholku malá restaurace a na jihovýchodní straně pak vyhlídkový skleněný pavilón.
Dnes je vrchol Kalichu díky společnosti Hrady Českého středohoří a dobrovolníkům upravený, severovýchodní část opět odlesněná a jsou zde částečně obnoveny místa, kde stávaly hradní budovy a věže.

           
     
  

Hrad Kalich už má svoje razítko (05-2020)

Kalich – vrch, hradní zřícenina – hrady.cz

Zřícenina hradu Kalich

Kalich - ceskestredohori.cz

Kalich – horosvaz.cz

Kalich - fotogalerie

Kalich – toulavá kamera

Hrad Kalich

Hrad Kalich - jak asi vypadal - youtube.com

Hrad Kalich - youtube.com

Hrad Kalich - návštěva archeologického výzkumu (14.10.2016)

Hrad Kalich léto 2015

Žižkův hrad Kalich - novinky.cz

S úklidem hradu pomohli i chovanci Boletického ústavu (06/2018)

Krátký dokumentární film o hradu Kalichu (02-2020)

Dron foto 1

Dron foto 2

Třebušín >>>

Řepčice >>>

Soudný kámen - 546 m >>>

          
           
     
     
  
     

Panna - 594 m - vrchol, zřícenina >>>

Písková hora - 504 m >>>

Trojhora - 451 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: