KALVÁRIE & TŘÍKŘÍŽOVÝ VRCH
(Dreikreuzberg bei Czernosek)
245 m
přírodní rezervace, vyhlídka (225 m)

Turisty velmi navštěvované vyhlídkové místo na České středohoří a část Polabí, na samém okraji "České Brány" (Porta Bohemica). Geologicky rozmanitý a zajímavý vrchol Kalvárie,jenž je skalnatým rulovým ostrohem (amfibolit, svor, fylit, zelená břidlice) včetně svahů, je od roku 1993 vyhlášenou přírodní památkou o rozloze skoro 9 ha. Tři dřevěné kříže na jihovýchodním okraji skalnatého ostrohu, kterému se říká "Tříkřížový vrch", v roce 2009 obnovili nadšenci, spolu s obcemi Libochovany a Velké Žernoseky. Na Kalvárii se v minulosti rozkládala část akropole., resp. kultiště a pohřebiště starého hradiště zřejmě už z dob mladší doby bronzové, kterou od samotného hradiště rozkládajícího se na ploše více jak 21 hektarů na vedlejším Hrádku, dělí skalnatý žleb. Dnes zde najdeme jen zbytky starého viničního domku u kterého je stožár s českou vlajkou a na mnoha místech podezdívky teras a zídky původních vinic a pastvin. Tři dřevěné kříže jsou prvně zmiňovány v roce 1587 a od té doby zde stojí a vždy se najde někdo, kdo je případně opraví nebo vymění za nové.

Přístup po značených turistických cestách - po zelené z Velkých Žernosek či z Kamýku nebo po žluté značce a naučné stezce z Libochovan. Dnes je vrchol zarostlý náletovými dřevinami a východní svah porostlý lesem. Ale nebývalo to však vždy. Ještě v dobách, kdy zde žili převážně němci, zde byly vinice, pastviny, políčka a na svazích, s vyjímkou toho nad řekou, pak krom menšího lesíku též vinice a později ovocné zahrady. Vše začalo zarůstat v sedmdesátých letech minulého století. Ostatně pokud budete na Kalvárii stoupat z tzv. "Jeleního příkopu" serpentinou od řeky (železniční trati) po zelené značce (na cca 350 metrech je převýšení skoro 100 metrů), se zbytky zahrad se zde setkáte skoro na každém kroku a to v podobě různých kamenných zídek a valů. Dole hned za železničním propustkem jsou dokonce ještě zachované staré sloupky zábradlí.

Pověst prý vypráví o třech pannách, které byly tajně zamilovány do rytíře z Kamýku. Jenže tehdy byla jiná doba a lidé si navzájem přísahali věčná přátelství a nejinak tomu bylo i v případě těchto tří panen - raději než jej zradit, zvolily sobě smrt. Ještě než se vrhly ze skály dolů k Labi, naposledy poslaly pohledem pozdrav k nedalekému Kamýku. Ty tři kříže zde nechal postavit onen rytíř z Kamýku, hned jak se dozvěděl o jejich smrti a jak se věci mají ....

        
        
        

Přírodní rezervace Kalvárie o rozloze skoro 9 ha, vyhlášená v roce 1993, se rozkládá jak na Kalvárii a Tříkřížovém vrchu tak i z části v Jelením příkopu a na jihovýchodním úboří sousední Velké Venduly. Na prudkých až strmých skalnatých svazích se nacházejí lesostepní a stepní společenstva s chráněnými druhy rostlin i živočichů. Lze zde nalézt kozinec bezlodyžný a kozinec rakouský, kosatec bezlistý, kavyl Ivanův, koulenku prodlouženou, česnek tuhý, koniklec luční český, diviznu brunátnou, zlatovlásek obecný i tařici skalní či játrovku - mrtník váčkovitý, z mechorostů pak mozolku vonnou, zkrutek, rokyt Vacherův, trhutku brvitou, drobničku či děrkavku, nalézt lze zde i lišejníky. Na území rezervace žije i skoro osmdesát druhů obratlovců, mezi nimi například i ještěrka zelená, teplomilní brouci, pavouci a mnoha dalších bezobratlých. Hnízdí zde i výr velký.

Na Kalvárii jsou zpět tři kříže (07-2009)

Kalvárie na wikipedii

Přírodní rezervace Kalvárie

Kalvárie - geologická charakteristika

Přírodní rezervace Kalvárie

Vyhlídka Tři kříže - Kalvárie

Kalvárie - hrady.cz

Kalvárie

        
        
        
        
        
           

 

Porta Bohemica >>>

Pomáháme přírodě v lokalitě Kalvárie

Kalvárie - fototuristika.cz

Akropole Tříkřížový vrch - kulturní památka

S kamerou na cestách - Labe v hlubinách pod Kalvárií - novinky.cz

Klády, větve, sláma a kamení. Ochránci přírody vybudovali zimoviště pro plazy (12-2018)

Pověst z Litoměřicka: Proč stojí na skále nad Labem tři kříže (08-2019)

Hvězdnice zlatovlásek

   

Hrádek u Libochovan - 264 m >>>

Strážiště - 362 m >>>

Velká Vendula - 281 m >>>

Velké Žernoseky >>>

Kaple Navštívení Panny Marie na Hrádku u Libochovan >>>

Kaple sv. Huberta na Hrádku u Libochovan >>>

Přívoz přes Labe mezi Malými a Velkými Žernoseky >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: