KAMENEC
519 m
KAMENNÁ HŮRA
přírodní rezervace

Skalní masív s čedičovými sutěmi a systémem ledových jam a ventarol na jejichž specifické mikroklimatické podmínky jsou vázány některé vzácné a ohrožené druhy mechorostů - vrch Kamenec v přírodní rezervaci Kamenná Hůra mezi Valkeřicemi, Merbolticemi a řekou Ploučnice o rozloze 56 hektarů se vzácnými mechy, lišejníky a chráněným Tisem červeným. Po východním úpatí vede krátká žlutá turistická značka z Merboltic do Dolních Merboltic.

Obr. 11. Severně exponované kamenité sutě
v PR Kamenná hůra u Merboltic. Největší
drolinu v Českém středohoří se systémem ledových jam a ventarol porůstají na velké ploše
první průkopníci – lišejníky a mechy, jež dávají
celé lokalitě nádech arktické tundry. V důsledku specifických mikroklimatických podmínek
se zde skutečně vyskytují mnohé druhy rostlin
i živočichů s arkto-alpinským areálem rozšíření.
V rámci Středohoří zde byl zaznamenán ojedinělý výskyt horského vrance jedlového (Huperzia selago), několika druhů mechů, pavouků
i boreomontánního reliktního druhu plže vrásenky pomezní (Discus ruderatus). Při úpatí severních chladných drolin se v ledových jamách
udržuje led či sníh až do letních měsíců. Foto
Karel Horáček, 10. září 2017.

     

Kamenec

Geologická charakteristika Kamence a Kamenné Hůry

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: