VRCH LYSEC
KAMENOLOM
LYSEC - DOLÁNKY

Kamenolom je v provozu od roku 1925. Geologické podloží této lokality je tvořeno třetihorními vulkanity, které jsou střídány vrstvami zjílovělé horniny. V kamenolomu převládá bloková a polygonální odlučnost čediče, vyskytuje se ale také odlučnost deskovitá a sloupcovitá. Všechny typy odlučnosti na sebe plynule navazují. Okolí ložiska je zalesněno smíšenými lesy a křovinami, ve vrcholových partiích kopce jsou nevyužité pastviny. Pro vrchní etáž s částečně zjílovělou horninou je typický výskyt bílých až světle fialových aragonitových vějířků, složených z jehličkovitých krystalků aragonitu dlouhých až 6 cm. Ložisko je postiženo četnými tektonickými puklinami. Aby se zamezilo borcení bloků horniny podél tektonických linií, odtěžují se tyto bloky přednostně. Spodní báze geologických zásob byla zjištěna v nadmořské výšce 220 m.
(Simona Kuboušková, 2012)

     

Fotogalerie kamenolomu

Dolánky - Kamenolom (Lysec)

Lbín >>> 

Lysec >>> 

Hradiště >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: