KAMÝK
(Kamaik)
zřícenina hradu
455 m

Původní tvrz, později hrad, je poprvé zmiňován v roce 1319, kdy jej získal od Krále Jana Lucemburského Jindřich z Kamýka. Sloužil k ochraně a dohledu nad frekventovanou labskou stezkou. Hrad v dalších stoletích několikrát změnil majitele. V roce 1547 nechal Vilém Kamýcký ze Lstiboře hrad opevnit a přistavit nový palác, snad proto aby bylo bydlení pro šlechtu poplatné pohodlnosti doby. Bydlel tu však už jen on a posléze jeho syn. Jenže ještě před rokem 1600 se začala dole pod hradem stavět nová tvrz a tak začal hrad pustnout. V roce 1628 poslední majitel prodal celé panství Heřmanu Černínovi z Chudenic. V roce 1632 jej spolu s novou tvrzí v roce 1632 zpustošila švédská vojska. A hrad pustnul dál a v letech 1809 a 1819, kdy už patřil Schwarzenberkům, vyhořel. Do dnešní doby se dochoval relikt pětiboké věžovité stavby na vrcholu skály s hradbami a část reliktu paláce. Do hradu, respektive na jeho hradby je od roku 2012 mříží zamezen mříží.
Poblíž hradu je malé parkoviště, kde lze při své návštěvě zaparkovat. K hradu vede modře značená turistická trasa z Velkých Žernosek do Sebuzína i naučná stezka Skřítka Portáše.

           
        

Hrad Kamýk na wikipedii

Rekonstrukce hradu Kamýk

Hrad Kamýk - hrady.cz

Kamýk u Litoměřic

Turistická známka Hrad Kamýk

Kamýk

Zřícenina hradu Kamýk

Pověst o Kamýcké růži

Od Labe k ohnivému koni na Kamýku

Rekonstrukce hradu Kamýk z 1. pol.15. století

Naučná stezka Skřítka Portáše

NS Skřítka Portáše

           
           
           
           
           
           
        
        
        
     

Zámek Kamýk >>>

Kamýk >>>

Kaple sv. Huberta u Libochovan >>>

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku u Libochovan >>>

Plešivec - 510 m >>>

Knobloška & Tři Vršky >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: