KAPLE NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
U KAMÝKU (POD PLEŠIVCEM)
406 m

Necelý kilometr po modrá značce směrem na Sebuzín a Plešivec od zříceniny hradu Kamýk najdete Kapli Narození sv. Jana Křtitele a u ní skupinu přes 200 let starých dubů (památných stromů od roku 1994). Lesní kapli na místě původní hrobky Viléma ze Lstiboře z roku 1551, nechala v roce 1660 postavit vdova po bohatém českém šlechticovi Heřmanu Černínovi Sylvie Kateřina hraběnka z Carett a Millesima, která spojila Kamýcký statek s Lovosickým panstvím. Ze svého zámku v Lovosicích pak byly ke kapli pořádány časté poutě (až do roku 1938). Kaple prošla obnovou někdy kolem roku 1777 a původně měla ještě i venkovní dřevěnou kazatelnu, protože davy lidí na poutích se do kaple nevešly. Z kazatelny se dochovala bohužel jen část pískovcového podstavce. Kaple po druhé světové válce chátrala až do devadesátých let minulého století, kdy se jí zásluhou litoměřického městského děkana Karla Havelky dostalo obnovy a navíc byly obnoveny poutě, které přetrvávají. Ke kapli v současnosti vede i obecní naučná stezka.

        

Kaple Narození sv. Jana Křtitele

Duby u kaple Narození svatého Jana Křtitele u Kamýku

Kaple sv. Jana Křtitele

Kaple Narození svatého Jana Křtitele

Kaple sv. Huberta u Libochovan >>>

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku u Libochovan >>>

Plešivec - 510 m >>>

Zámek Kamýk >>>

Kamýk >>>

Knobloška & Tři Vršky >>>

           
     

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: