Most T.G.M.
a ostatní kralupské mosty

Most T.G.M.

Tříobloukový dvěstě metrů dlouhý a skoro dvanáct metru široký železobetonový most s kubizujícími prvky od architektů Farského a Krohy byl vystavěn přes řeku Vltavu mezi Kralupami a Lobečkem v letech 1926-28. Most byl pojmenován byl po prvním československém prezidentovi. Ze tří jeho oblouků je nejdelší ten prostřední nad řekou o rozpětí 80 metrů, zatímco dva postranní mají rozpětí po 60 metrech. Vzhledem k hustotě dopravy na řece nebylo možné umístit pilíře mostu do řečiště, jsou tedy na obou březích a jejich základy dosahují až do hloubky 11 metrů.  O výstavbu mostu se zásadně zasadil tehdejší starosta Kralup Vaníček, neboť přeprava přívozy mezi Kralupy a Lobečkem (připojen ke Kralupům v roce 1921) již byla v té době již nedostačující. Až do začátku druhé světové války se na mostě vybíralo mýtné.  Během druhé světové války byly z Kralupské strany odstraněny dva žulové reliefy s nápisy a refiéfem prezidenta Masaryka. Po válce se sem vrátily jen na krátko, komunisté most přejmenovali na "Most osvobození" a desky opět odstranili. Na svém místě je najdeme opět až po revoluci v roce 1898. Most prošel zásadní rekonstrukcí v roce 1997. Na kralupské straně mostu se nachází rozcestník turistických cest a pokud projdete podchodem pod mostem, narazíte i na Infocentrum iCafé na terasách mostu. Most je národní technickou památkou.

Lávka pro pěší

Na konci roku 1996 byla dostavěna a předána do užívání láska pro pěší a cyklisty v těsné blízkosti (cca 65 metrů po proudu) mostu T.G.M., která je se svou délkou 208 metrů a šířkou 5 metrů ideálním řešením pro překonání řeky, protože stávající most nebylo možné kvůli památkářům rozšířit. Její stavbu provedly "Vojenské stavby" zajímavým technickým způsobem - nejdříve byly postaveny dvě krajní pole lávky a mezi ně byl posléze usazen střední díl, který byl vybetonován na lodi a po jeho dozrání byl dopraven na místo určení a zde pomocí hydraulických zvedáků osazen mezi obě krajní pole.

Železniční mosty

Dnes již neexistující první železniční most od čtyřech ocelových polích vedoucí kolmo přes Vltavu v Kralupech na trati Kralupy - Turnov byl v provozu od roku 1865. Pilíře tohoto mostu byly stavěny jako pro dvojkolejnou trať, která se však nikdy nepostavila. Sloužil pouze železniční dopravě a měl zásadní vojenský strategický význam - v případě válečného konfliktu byl totiž lehce demontovatelný. Původní Schifkornova příhradová konstrukce nebyla z hlediska nosnosti vyhovující a tak byla v roce 1885 nahrazena novým nýtovaným mostem o čtyřech obloucích, který sloužil železniční dopravě až do roku 1965, kdy jej nahradil současný Chvatěrubský most, cca o 400 metrů blíže ku Praze.

Potrubní most

Přibližně 700 metr před mostem T.G.M. ve směru od Prahy vede přes řeku Vltavu ještě technický potrubní most o rozpětích, nesoucí potrubí uložená na trojúhelníkových příčnících, které jsou svými vršky spojeny u spodního pásu chodníkem krytým žebrovaným plechem. Pylony mostu tvoří 23 metrů vysoké kozlíky, v nejužším bodě je most široký 4 metry, v nejširším pak 15 metrů.

           
        

Most T.G. Masaryka - historie

Reportáž o mostu T.G.M. v Kralupech nad Vltavou

Masarykův most v Kralupech n.Vlt.

Most T.G.Masaryka

Silniční most osvobození  kulturní památka

Most T.G.Masaryka v Kralupech

Kralupský most

        
           
           
    

Hledání ztraceného času - ceskatevize.cz (čas 6:35)

Turistická známka s vyobrazením mostu

Předmostí v Kralupech nad Vltavou

Stavba podchodu u Kralupského mostu

Slavnostní otevření lávky pro pěší a cyklisty (12/1996)

Kralupský most je stavbou století (12/2048 - FB)

Pod kralupským mostem stojí další technická památka (09-2019)

ŽELEZNIČNÍ MOSTY

Bývalý železniční most

Zrušená trať Kralupy - Chvatěruby

           
           
     

POTRUBNÍ TECHNOLOGICKÝ MOST

Lanový potrubní most

Chvatěrubský železniční most >>>

Chvatěruby >>>

Nelahozeves >>>

Kralupy nad Vltavou >>>

Dvořákova naučná stezka >>>

Železniční stanice Kralupy nad Vltavou >>>

Železniční zastávka Nelahozeves - zámek >>>

Železniční zastávka Chvatěruby >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: