KŘIŽANOVSKÝ VIADUKT
železniční most
železniční most v km 141,844
& Vechtr u Ježků a most v Křižanově

Křižanovským viaduktem přechází železniční trať Most - Moldava Křižanovský potok na začátku Křižanovského údolí na severním okraji Křižanova ;-) Tento 52metrů dlouhý a 18 metrů vysoký most postavila firma Schön & Wessely podle projektu Jana Bydžovského v letech 1875-76. Viadukt má tři oblouky a dva pilíře z kamenných kvádrů. Viadukt je kulturní památkou. Na jeho jižním okraji stojí nedávno opravený strážní domek (dnes RD), tzv. Vechtr u Ježků a jen o cca 300 metrů dále směrem na Most, stále ještě v katastru Křižanova, se nachází ještě most nad Domaslavickým potokem na konci Domaslavického údolí.

           
           
           
           
           
           
  

Historie trati >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: