KRUŠNOHORSKÁ
ŽELEZNICE -
MOLDAVSKÁ
DRÁHA

Dopravu na Moldavské dráze provozuje společnost České dráhy, a.s. Vlaky na Moldavu vyjíždějí ze dvou severočeských měst - z Děčína, Ustí nad Labem a z Mostu.
Na lince platí tarif a jízdenky Dopravy Ústeckého kraje.

Trať z Mostu do Moldavy a dále do saského Freibergu vybudovala společnost Pražsko-duchcovská dráha za účelem exportu uhlí z Mostecké uhelné pánve do sousedního Saska. V roce 18787 byl zprovozněn úsek Most - Hrob, v roce 1885 úsek Hrob- Moldava a v roce 1887 poslední část trati z Moldavy do Freibergu. V období mezi světovými válkami začali železnici využívat hojně i turisté. V roce 1945 byl provoz v úseku Moldava - Freiberg v podstatě už navždy přerušen sovětskou armádou. Jelikož trať tím pádem přestala sloužit svému původnímu účelu, tedy exportu uhlí do sousedního Saska, začal provoz na ní upadat a začala sloužit více méně spíše pro turistický ruch. Důležitou se stala ještě v letech 1952 - 1962, kdy byl po železnici do stanice Moldava přepravován stavební materiál na stavbu Flájské přehrady (z Moldavy pak byla zprovozněna nákladní lanovka až na stavbu přehrady).

Parní provoz na trati byl ukončen v roce 1967. Převažující rekreační přepravu dostaly na starost v největší míře motorové vozy M 131, které byly ke konci 70.let nahrazeny dodnes jezdícími vozy M 152 (810).

Smutné je období konce II. světové války, kdy večerních hodinách 7. května 1945 byl přerušen provoz z Moldavy do Freibergu a zároveň byl německým werwolfem vyhozen do povětří most mezi Mikulovem a Novým Městem spolu s portálem novoměstského tunelu. Most mezi Hrobem a Dubím byl též, i když v menším rozsahu poškozen. Na nádraží v Dubí vjela do točny (obsazené lokomotivou) a skály na konci trati souprava ujetých osobních vagonů. Mezi  oldavou a Novoměstským tunelem  byla trať zdemolována tanky Rudé armády, která spěchala na pomoc bojující Praze. Plný provoz až do Moldavy byl obnoven až v říjnu 1946.

Stát od roku 1962 na trati prováděl jen nezbytné opravy a údržbu. Železnice zde sloužila v podstatě jen k rekreační dopravě a to mnohdy tak silné, že byly vypravovány posilové vlaky aby nápor cestujících vůbec zvládaly.

Po revoluci v roce 1989 se stát začal snažit trať zrušit pro její ekonomickou nerentabilnost, přestal jí udržovat a následně došlo vlivem zanedbané údržbě k různým omezením - například začaly zde jezdit pouze lehčí motorové stroje. V roce 1996 se trať sice chvilku opravovala, ale v půlce roku byly finance pozastaveny a po projetí měřícího vozu, který zjistil spoustu hrubých závad, byl provoz okamžitě zastaven. Po složitých jednáních a nejnutnějších opravách vyjel konečně v listopadu na trať vlak s cestujícími. V dalších letech pak probíhaly další nutní opravy jak tratě, tak nejbližšího okolí.

V roce 1998 byla Krušnohorská železnice vyhlášena kulturní památkou ČR. V současné době je provoz pouze o víkendech, v sezóně pak denně.

Moldavská dráha - linka T8 - Ústí nad Labem / Most - Moldava v Krušných horách - jizdní řád

Kulturní památka - Moldavská dráha

Historie trati Most - Moldava

Moldavská horská dráha

Krušnohorská železniční dráha Most - Moldava (film 32 min.)

Projeďte se vlakem z Mostu do Moldavy - pohled ze stanoviště strojvedoucího

Projeďte se vlakem z Moldavy do Mostu - pohled ze stanoviště strojvedoucího

Železniční památka. Krušnohorský Semmering jezdí mezi Mostem a Moldavou

Moldavská železnice - toulavá kamera

Krušnohorským Semmeringem do Saska - Česká televize

Trať 135 Most  Moldava

Drážní romantika na Moldavské dráze

Fotografie východoněmeckého motoráku na horní části tratě

Úsilí o obnovu trati z Moldavy do Holzhau - ceskatelevize.cz

Po stopách přeshraniční trati Moldava - Holzhau

Lyžařská oblast Holzhau

Moldavská lokálka vozí o prázdninách běžkaře denně

Putování s párou - Na hřeben Krušných hor (03-2020)

Zaniklá železnice Moldava - Neuhermsdorf

Moldava a německé Holzhau chtějí po 75 letech obnovit železniční spojení (07-2020)

Pracovní schůzka s europoslanci v Holzhau (07-2020)

Studie k dokončení trati z Německa do Moldavy má být koncem roku (07-2020)

Výlet na běžkách po zrušené trati Moldava - Holzhau

Pěší výlet po stopách středověkého sklářství a zrušené trati Moldava - Holzhau

Moldavská horská dráha na wikipedii

Po zrušené trati z Holzhau do Moldavy - turistika.cz

Moldavská dráha by měla získat dotaci 50 milionů (12-2020)

Most - železniční stanice
(připravujeme)

Most - Kopisty - železniční zastávku
(připravujeme)

Most - Minerva - železniční zastávka
(připravujeme)

Litvínov - Město - železniční zastávka
(připravujeme)

Louka u Litvínova - železniční stanice
(připravujeme)

Lom u Mostu - železniční zastávka
(připravujeme)

Osek - Město - železniční stanice >>>

Horní Háj - železniční zastávka
(připravujeme)

Křižanovský viadukt >>>

Malý Hrobský viadukt >>>

Železniční stanice Hrob >>>

Hrobský viadukt >>>

Střelná - železniční zastávka >>>

Dubí - železniční stanice >>>

Mikulov v Krušných horách železniční zastávka >>>

Mikulovský železniční tunel >>>

Sesuv u Mikulova >>>

Mikulovský viadukt >>>

Novoměstský železniční tunel >>>

Mikulov - Nové Město železniční zastávka >>>

Moldava - železniční stanice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: