LITÝŠ
(Litaisch Berg)
486 m
vrch se zbytky gotického hradu

Zalesněná znělcová kupa, vypínající se nad osadou Nová Vesnička západně od Sedla ve Verneřickém středohoří. Na vrcholu znělcová skaliska se zbytky gotického hradu Vartemberků. Na vrchol vede značená odbočka (ze sedla mezi Mlýnským vrchem a Litýšem od silničky z Kotelic do Jeleče) červené turistické značky (Zlatá stezka Zemí hradů) začínající na železniční zastávce Ploskovice. Samotný vrchol poskytuje jen dílčí výhledy do okolí.

        
        

V samotném počátku husitské revoluce se vrch Litýš, který do té doby patřil do majetku komendy řádu německých rytířů v nedalekých Býčkovicích, dostal do rukou šlechtice Zikmunda z Vartenberka, jenž obýval děčínský hrad. Jenže v Třebušínské kotlině se usadili husité, jejichž cílem bylo dobít hlavně královské město Litoměřice, a na strmém vrchu nad Třebušínem si jejich vůdce Jan Žižka z Trocnova, po té co dobil zdejší malou tvrz řádu německých rytířů, dokonce postavil svůj sídelní hrad (cca 1421). To se rozhodně nelíbilo katolíkovi Zikmundovi a tak si během roku nechal na sousedním vrchu Panna vystavět svůj opěrný bod pro bod s husity - opevněný hrad, zřejmě největší ze všech hradů v Českém středohoří, vystavěný spíše jako vojenská pevnost. Jenže husité ho vzali v roce 1423 útokem a obsadili a tak Zikmundovi nezbylo nic jiného, než si nechat vystavět nový hrad či spíše hrádek na vrchu Litýš. Zikmundův nový opěrný bod proti husitům a k ochraně býčkovického panství byl zřejmě dokončen už v roce 1427, ač první písemná záznam zmiňujícího vartemberského purkrabího Mikuláše ze Lhoty, je o pět let mladší. Zatímco hrad na Panně byl opět dobit katolíky a Zikmundem z Vartenberka na císařův rozkaz zbořen tak, aby již nemohl nadále sloužit jako opěrný bod pro další nepřátele císaře, Litýš dobit nikdy nebyl. Když utichly husitské války, připadl jako dědictví Šternberkům, v roce 1454 už byl opět v držení Vartenberků. Už v roce 1459 byl v majetku Jana z Čečelic na Tetčiněvsi a byl centrem celého panství. Nakonec se však opět vrátil do rukou Vartenberků a to sňatkem dcery Jana z Čečelic s Kryštofem z Vartenberka. Pevný a snad i dobře opevněný hrad se po sto letech existence však stal nepohodlným a další Kryštof z rodu Vartenberků někdy po roce 1532 přenesl své sídlo do opravené tvrze v nedalekých Býčkovicích. Hrad přestal být obýván, vyhořel a už jako "pustý" se v roce 1540 se dostává do majetku Dubanských z Duban jako součást Liběšického panství. Dokonce i dnes leží v katastru obce Liběšice. Někdejší hrad na vrcholu Litýše, od roku 1964 chráněné jako kulturní památka, dnes připomínají jeho pozůstatky - valy, příkopy, zbytky zdiva ...

        
        
        
        

Litýš na wikipedii

Litýš – hrady.cz

Zřícenina hradu Litýš

Litýš – ohradech.eu

Hrad Litýš

Hrad Litýš

Litýš – toulavá kamera 

        
        
     

Sedlo - 726 m >>>

Mlýnský vrch - 527 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
19.12.2022s

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: