MALÝ HROBSKÝ
VIADUKT
železniční most v km 142,494

Železniční most na trati Most - Moldava (v jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 135 a zároveň nese současně označení T8 - turistická linka Ústeckého kraje) se nachází hned za poslední výhybkou hrobského nádraží ve směru na Most. Tyčí se nad "Horní" ulicí na západním okraji města Hrob. Železniční trať v úseku Louka u Litvínova - Moldava je Kulturní památkou ČR. Trať byla vybudována společností "Pražsko-duchcovská dráha" s hlavním cílem exportu uhlí do sousedního Saska. Most, původně s příhradovou mostovkou, byl vystavěn v letech 1875-76, úsek trati Most - Hrob byl otevřen 15. května 1877. Most je složený ze čtyř polí, jedno kamenné klenuté (první pole od západu) z roku 1890. Tři pole tvoří ocelová konstrukce (plnostěnné nýtované nosníky tvaru I) s vrchní mostovkou z roku 1929 spočívající na dvou kamenných pilířích.

        
           
           
     

Železniční stanice Hrob >>>

Hrobský viadukt >>>

Křižanovský viadukt >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: