Mauerschin
zaniklá samota
487 m

Ruiny bývalé samoty s restaurací zhruba v půlce cesty mezi Zubrnicemi či Knínicemi a Bukovou horou. Nachází se zhruba v polovině jihovýchodního svahu sedmnáctého nejvyššího vrchu Českého středohoří - Matrelíku, směrem na Zubrnice. Pamětníci tvrdí, že se zde i vařilo pivo a chodilo se sem tancovat. Samota zanikla po druhé světové válce po odsunu Němců. Až do roku 2006 tudy nevedla žádná značená turistická cesta. Tu vyznačili až studenti ústecké univerzity (JEP) ve spolupráci s Městským archivem v Ústí n.L., jako jedenáctikilometrovou naučnou stezku „Zaniklé obce“ vedoucí ze Zubrnic pod Bukovou horu a dále přes Vitín dolů do Malého Března. Ještě nedávno se bohužel v místech jejího začátku (Zubrnicích a v Malém Březně) ztrácely ukazatele z rozcestníku. Dnes (09-2021) už naštěstí jsou ukazatele zpět na svém místě. Nejlépe se sem dostanete právě po zelené značce ze Zubrnic. Od samoty Mauerschin pak cesta pokračuje zprvu po lukách a dále stoupáním lesy kolem vyústění odvodňovací štoly sv. Gothard (vlevo pod cestou), přes zaniklou obec Velké Stínky až pod Bukovou horu a dále přes Starou Homoli a Vitín do Malého Března.

        

Samota Mauerschin - zanikleobce.cz

Mauerschin - rajce.net

Naučná stezka "zaniklé obce" Zubrnice - Malé Březno

Mrazivý osud poválečných Sudet odkrývá stezka po zaniklých obcích (11-2013)

Naučná stezka, kterou navrhli  studenti univerzity, vede ze Zubrnic do Malého Března (03-2014)

        
  

Velké Stínky - zaniklá obec >>>

Štola Gothard >>>

Matrelík - 668 m >>>

Buková hora - 683 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: