MIKULOVSKÝ
VIADUKT

Ocelový příhradový železniční most s vysokým zděným pilířem podle projektu Jana Bydžovského o délce 117 metrů, překlenující v největší výšce 31 metrů terénní vlnu (údolí) východního svahu vrchu Klínovčík (836 m), silnici mezi Mikulovem a Novým Městem a rameno potoku Bouřlivec.

7.5.1945 byl železniční most těžce poškozen ustupujícími werwolfy, kteří jej vyhodili do povětří.  Následná oprava trvala až do října 1946 (opraven Teplickou strojírnou), kdy byl provoz na trati mezi Mikulovem a Moldavou obnoven. Během opravy jezdily osobní vlaky do provizorní zastávky umístěné před ním.

Více o celé moldavské dráze v odkazu "Historie trati"

        

Železniční viadukt v Mikulově

Železniční most v Mikulově - fototuristika.cz

Mikulovský viadukt

Turistická základna "Starý vechtr"
v původním drážním domku u Mikulovského viaduktu

Zničení viaduktu u Mikulova

           
           
           
           
           
           
           
     

Historie trati >>>

Mikulovský železniční tunel >>>

Novoměstský železniční tunel >>>

Mikulov v Krušných horách železniční zastávka >>>

Sesuv u Mikulova >>>

Mikulov >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: