MILEŠOVSKÝ
KLOC
(Milleschauer Klotzberg)
674 m

Dva kilometry vzdušnou čarou jihozápadně od vrcholu Milešovky se nad obcí Milešov tyčí třináctý nejvyšší vrchol Českého středohoří - trachytový (znělcový) Milešovský Kloc. Úpatí kopce tvoří jehličnatý les, svahy pak les listnatý s velkou převahou buků. Oproti tomu protáhlý jakoby dvojvrcholek Kloce s malým sedlem (dva kamenné triangulační body) je krásně porostlý travou a poměrně hustě zalesněn mladými břízami s výškou do dvaceti metrů. V době vegetace, tedy od jara do podzimu) je vrchol bez rozhledu. Většina mohutného kopce je na svazích pokryta deskovitými sutěmi, na jihu pak i skalními stěnami a malým kamenolomem. Na jižní straně pramení Pálečský potok, na severozápadní straně obtéká horu Milešovský potok pramenící na Bukovém vrchu (679 m) na Březině.
Na většinu vrcholů Českého středohoří nevedou žádné značené turistické cesty. Západně od Kloce prochází červená turistická značka po jižním okraji masivu Březiny, mezi rocestníky v Lukově (silnice Lukov - Medvědice) a "Pod Březinou" (silnice Milešov - Kostomlaty) tzv. Pálečská cesta, kde se dá odbočit po neznačené cestě u rozcestníku "Pálečská cesta" (též zastavení NS Březina) ve směru z Lukova vpravo na Milešovský Kloc (neznačeno). Druhou možností je pak lesní cesta začínající cca 1 km za Milešovem na silnici směrem na Kostomlaty - ve směru od Milešova vlevo vzhůru stoupá po severozápadním úbočí Milešovského Kloce s neznačenou odbočkou až na vrchol. Pokud máte chytrý telefon a aplikaci (offline) mapy.cz, nemůžete zabloudit. Poslední zhruba 100 metrové převýšení k vrcholu je trošičku náročnější - ploché úlomky znělce dost kloužou na poměrně strmé cestě.

        

Buk na Milešovském Kloci

Milešovský Kloc - rajce.net

           
           
           
           

Milešovka - 837 m >>>

Opina - 569 m >>>

Obelisk Hrzánů >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: