OPARENSKÝ
MOST

dálniční most přes údolí Milešovského potoka
(D8-057)

Oparenský dálniční most na cca 53 km dálnice D8 překlenuje ve výšce cca 30 metrů údolí Milešovského potoka, železniční trať Lovosice - Teplice (aktuálně bez provozu) a dvě polní cesty. Jedná se o elegantní most citlivě zapadající do okolní krajiny.

Výstavba tohoto 286 metrů dlouhého a 50,6 metru širokého mostu s dvěma mostovkami s obloukem o rozpětí 135 m (dvě nezávislé mostní konstrukce) byla technicky velmi náročná - stavebníci museli omezit stavební práce v údolích na absolutní minimum (žádná těžká technika ani zásahy do ekosystémů), neboť zde protéká Milešovský potok a most se nachází v III. zóně CHKO České středohoří. Železobetonový plnostěnný oblouk se spolupůsobící předpjatou deskovou mostovkou o třinácti polích ve směrovém a výškovém oblouku, s masivními opěrami a stěnovými pilíři postavila firma Metrostav podle projektu firmy Pontex. Dálniční most přes Oparenské údolí získal ocenění České betonářské společnosti ČSSI jako „Vynikající betonová konstrukce 2011“ v kategorii mosty a mezinárodní ocenění ECSN (European Concrete Societies Network) „European Concrete Award 2012 – Honorable Mention“.

         
           
           

Obloukový most přes Oparenské údolí

Unikátní obloukový most Opárno

Dálniční most přes Oparenské údolí

Obloukový most přes Oparenské údolí

Most přes Oparno (08-2009)

Dálniční most - unikát chlazený ledem

Fotografie ze stavby mostu

Fotky ze stavby

Oparenské údolí >>>

          
          
           
          

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: