OSEK - MĚSTO
(Bahnhof Ossegg)
železniční stanice
345 m

Železniční stanice na trati Most - Moldava (v jízdním řádu pro cestující je uváděna v tabulce 135 a zároveň nese současně označení T8 - turistická linka Ústeckého kraje) se nachází na západním okraji městské obytné zástavby. Železniční trať v úseku Louka u Litvínova - Moldava je Kulturní památkou ČR. Trať byla vybudována společností "Pražsko-duchcovská dráha" s hlavním cílem exportu uhlí do sousedního Saska. Úsek trati Most - Hrob byl otevřen 15. května 1877, kdy byla otevřena i místní železniční stanice (vystavěná v letech 1875 - 1876), úsek trati z Hrobu do Moldavy pak 6.12.1885. V současnosti je v železniční stanici celkem 6 kolejí, z toho dvě dopravní a zbytek manipulační. Sypaná nástupiště s prefabrikovanou nástupní hranou o délce 150 metrů jsou u obou dopravních kolejí. Ve směru na Most od staniční budovy se nachází boční nákladová rampa. Dřevěná budova skladiště vyhořela někdy v sedmdesátých letech. V nádražní budově, kde byl na jaře 2013 ukončen prodej jízdenek jsou od roku 2014 výstavní prostory železniční expozice. Nachází se zde i cenný stavědlový přístroj. Expozice se veřejnosti otevírá jen příležitostně. Vedle nádražní budovy je k vidění volně přístupná miniatura hradu Rýzmburk. Čekárna je dnes s provozní dobou otevřena veřejnosti.

           
        

Nádraží Osek-město na facebooku

Na nádraží Osek je expozice Krušnohorské železnice (05-2014)

Staniční budova Nádraží Osek

Železniční expozice v Oseku

        
           
           
           
           
     

Stropník - 856 m >>>

Vlčí hora u Oseku - 891 m - rozhledna >>>

Osek - koupaliště >>> 

Salesiova výšina >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
1.1.2021

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: