KALVÁRIE
OSTRÉ (398 m)
& KAPLE NALEZENÍ
A POVÝŠENÍ
SVATÉHO KŘÍŽE
A BOŽÍ HROB
(Kapellenberg)

Vrch Kalvárie je nevýrazná, z velké části zalesněná (krom vrcholu a části svahů) nesouměrná kupa na severním okraji rozsáhlé pískovcové plošiny. Geomorfologicky již nepatří do Českého středohoří, nýbrž do Ralské pahorkatiny.

Na vrcholu se nacházejí tři kaple - "kaple Nalezení", "kaple Povýšení svatého Kříže" a "kaple Božího hrobu", jenž jest přízemní stavbou mezi oběma vyššími kaplemi, jejichž silueta dvou věží je výraznou a zdaleka viditelnou dominantou Úštěcka, z období let 1704 - 1707 od Octavia Broggia. Od vsi sem vede Křížová cesta tvořená výklenkovými kaplemi z období baroka a klasicismu, ústící na terasu, která symbolizuje tzv. Zahradu getsemanskou s torzy klečících barokních pískovcových soch - Ježíše a apoštolů. Ze zahrady stoupá vzhůru ke kaplím pískovcové schodiště s výklenky osazenými barokními sochami.

Celý poutní areál byl ještě donedávna z neutěšeném stavu. Je stále v majetku církve, ale ujala se ho “Společnost pro obnovu památek Úštěcka” a postupně mu dodává jeho původní lesk.

           
           
        

Kalvárie Ostré

Kalvárie Ostré na wikipedii

Historické foto

Kalvárie - Ostré

Historie poutního místa Ostré

Pouť na Kalvárii

Ostré u Úštěka
Kalvárie - youtube.com 

Kalvárie Ostré - youtube.com 

Křížové cesty - ceskatelevice.cz 

Turistická známka - Ostré

Dron foto 1

Dron foto 2

Vandalové navštívili Kalvárii u Úštěka. Vloupali se do památky (03-2023)

Ostré >>>

           
           
          
   

Úštěk >>> 

Zřícenina Helfenburk - Hrádek u Úštěka >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: