PÁKOVÁ HORA
(Pakowa Berg)
617 m

Zalesněný nevýrazný znělcový vrchol východně od Lipské hory nad obcí Lhota. Nevede na něj žádná turisticky značená cesta. Přístupný je po lesní cestě od rozcestníku turistických cest "Pod Lipskou horou" přesně opačným směrem proti směru cesty na Lipkou horu, asi 1 km stále rovně, kdy cesta vede přímo na úpatí jižního svahu hory (poznáte podle oplocenky lesní školky, která je na jižním svahu hory). Ze stoupání podél oplocenky se naskytují dílčí výhledy jihovýchodním směrem.

           
        

Na svahu Pákovy hory bylo v roce 2011 při detektorové prospekci v hloubce 5- 10 cm, nalezeno prolamované bronzové nákončí pochvy meče, které lze podle přesné paralely z Kelheimu datovat do 11. nebo na počátek 12. století. Několik dalších železných artefaktů, např. ostruhy, třmen, udidla a několik hrotů střel do kuše. Veškeré nálezy se mohou typologicky řadit do rozmezí 14.–17. století. Pouze hrot šípu (d. 11 cm)s křidélky a tulejkou (prům. 1,7 cm) může být též raně středověkého, ale i vrcholně středověkéhostáří. Hrot šípu či malého kopí z téhož kopce je typem s tulejí a listovitým hrotem, je dlouhý 12,5 cm a tulej má průměr 1,9 cm. I tento nález může pocházet jak z raného středověku, tak doby římské.
(Zdroj.: Archeologické rozhledy LXIV–2012, Raně středověké nákončí k pochvě meče z Českého středohoří, Naďa Profantová – Milan Štolba).

Lipská hora - 689 m >>>

Setenka - 612 m >>>

Lhota >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: