PASTÝŘSKÁ STĚNA
(Schäferwand)
NEBÍČKO
220 m
& železniční tunel (Ovčí stěna)
Děčín

Kdysi dávno, ještě v dobách než si Labe prorazilo cestu tímto velkým nakloněným skalním masívem - kuestou - měl hřeben Pastýřské stěny délku od západu k východu skoro 2,5 kilometru a tok řeky jej obtékal po východní straně masívu, na kterém stoj dnešní děčínský zámek. Labe si však časem skrz skalní masív cestu prorazilo a odhalilo tak na svém levém břehu vysokou strmou pískovcovou stěnu - "Schiefe Wand / Šikmá stěna". Vrchol železitého pískovcového masívu se nachází za severozápadní hranicí dnešní zoologické zahrady. Kolmé až mírně převislé stěny masivu vystupují téměř 150 m vysoko nad levým břehem Labe mezi Podmokly a Přípeří. V místech, kde dnes probíhá Labské nábřeží, stávala v minulosti osada Weiher, která zřejmě dala základ původně malé obci Bodenbach / Podmokly, která se díky pozdější výstavbě železniční dráhy začala rychle rozrůstat a stala se strategickým střediskem průmyslu. Dnešní pojmenování "Pastýřská stěna / Schäferwand" vzniklo z původního "Schieferwand / Břidlicová stěna" na "Schäferwand / Ovčácká stěna", protože se zde žádná břidlice nenacházela. Podle jedné z pověstí, se při bouřlivém počasí zjevoval na skále "ovčák / paskýř" a tak v českém jazyce vžil právě název "Pastářská stěna".

           
            Dnes je úpatí celého masívu obklopeno městskou zástavbou Děčína (v roce 1942 došlo ke spojení měst Podmokly - Bodenbach a Děčín - Tetschen v jedno velké město Děčín). Pastýřská stěna, která i dnes tvoří velkou dominantu, lákala od nepaměti pocestné a později i turisty svými výhledy hlavně na protější zámek (vystavěn v polovině šestnáctého století pány z Bünau přestavbou ze středověkého hradu) a údolí řeky Labe. Po bitvě u Chlumce v roce 1813 zde a na protějším Špičáku (Červeném vrchu) navrhováno vystavět velkou vojenskou pevnost, tomu však nakonec zabránil hraběcí správce Thunů Wolfgang Kropf. V roce 1919 bylo v místech budoucí zoologické zahrady zřízeno lesní divadlo. Dva sruby sloužící jako jeviště a dřevěné hlediště zde vydrželo až do roku 1925. Po té byla v jeho místech vystavěna ubytovna pro studenty, dnes správní budova ZOO. V té době zde už sloužilo jen dřevěné pohostinství. Podmokly, v té době už město, nechalo na své náklady vystavět na východním okraji masívu na skále nad řekou honosný restaurační a ubytovací objekt (vystavěno staviteli Putzem a Weberem) - romantický hrádek s 18 m vysokou válcovitou věží, jehož slavnostní otevření připadlo na 1. června roku 1905. Již o rok později místní podmokelský okrašlovací spolek (Anpflanzungs und Verschönerungs Verein) vystavěl od jižního portálu železničního tunelu serpentýnový výstup od tehdejší restaurace (patřily k ní kamenné terasy s výhledem na zámek - dnes už neexistuje) nejprve "Teufelovou roklí" až na vrcholovou plošinu Pastýřské stěny. V dolní části stezky byla na odbočce vybudována tzv. "Jahnova plošina (Jahnplatte). V roce 1908 byla na plošině odhalena bronzová busta zakladateli německého tělocvičného hnutí (Deutsher Turnverein) Friedrichu Ludwigu Jahnovi. V roce 1933 k ní přibyl ještě sokl se jmény turnerů padlých během světové války. Bohužel bronzová busta byla v roce 1940 odvezena a roztavena pro válečné účely. Restaurace na Pastýřské stěně měla to štěstí, že byla v provozu po celou dobu minulého režimu. Problémy začaly až v době nájemců restaurace. Ta byla střídavě uzavřená v letech 2014 - 2017. V letech 2017 - 2018 byla veřejnosti denně přístupná i rozhledna, která byla do té doby přístupná je občas a jen pro skupiny a na domluvu předem. V roce 2020 probíhá rekonstrukce výletní restaurace a v sezoně je pro návštěvníky otevřeno v přízemí budovy bistro s venkovním posezením.

           
           
        
           
  

Pastýřská stěna na wikipedii

Pastýřská stěna na wikiwand

Pastýřská stěna na facebooku

V Děčíně musí dvě desítky lidí opustit domy kvůli uvolněné skále (02-2018)

Pastýřská stěna v Děčíně

Historické foto - fotohistorie.cz

Pastýřská stěna - rozhlas.cz

Rozhledna na Pastýřské stěně aneb „Děčínské nebíčko“ (10-2018)

Proč se skále nad Labem říká Pastýřská (12-2019)

Vlaky pod Pastýřskou stěnou - youtube.com

Pastýřská stěna na youtube.com

Pastýřská stěna pro horolezce

Naučná stezka Pastýřská stěna

„Nebíčko“ na Pastýřské stěně čeká rekonstrukce interiéru (10-2021)

ČERTOVOU ROKLÍ NA JAHNOVU VYHLÍDKU

                                                                                           

ŽELEZNIČNÍ TUNEL
(Ovčí stěna)

Dvojkolejný 279 metrů dlouhý železniční tunel, nazvaný "Ovčí stěna", ražený v pískovcové skále Pastýřské stěny v letech 1847 - 1849. Nachází se mezi stanicemi Děčín hlavní nádraží (dříve Bodenbach) a zastávkou Přípeř v km 1,101 - 1,380. Jeho portály zdobenými novogotickými cimbuřími (severní portál je obloukový, jižní pak lomený) projel první oficiální vlak na trase z Prahy do Drážďan 8.4.1854. Mezi tímto tunelem a zastávkou Přípeř je ještě jeden železniční tunel - Červená skála. Díky solidní kvalitě pískovce ve skále byl tunel pouze vyražen, nikoli následně vyzděn. Před jeho jižním portálem stával vedle stezky na Pastýřskou stěnu hotel pro turisty s venkovními terasami.

                                                           

VIA FERRATA

V roce 2014 byla na Pastýřské stěně vybudována Via Ferrata, aktuálně s celkem 16 cestami různých obtížností.

Via Ferrata - idecin.cz

Via Ferrata na facebooku

     

Via Ferrata v Děčíně na youtube.com

Máte rádi skály a adrenalin? - rozhlas.cz

Via Ferrata v Děčíně

Děčín plánuje upravit a zmodernizovat nástup na ferratu (03-2023)
 

VÝTAH NA PASTÝŘSKOU STĚNU

Smutnou kapitolou Pastýřské stěny v Děčíně je i turistický výtah.
První výletníci se výtahem, který dostal do správy děčínský dopravní podnik, vyvezli na Pastýřskou stěnu na začátku roku 1983. Děčínský dopravní podnik poté výtah spravoval po celých 11 let (platily zde stejné lístky jako v autobusech, i označovací stojek by stejný). Plány děčínských soudruhů z vedení města se ukázaly brzo jako spíše megalomanské než reálné - místo stovek cestujících denně jich bylo sotva pár desítek denně. A tak projekt prodělával. Musím se přiznat, že i já jsem měl tu čest se výtahem projet. Ze skleněného vchodového objektu na Labském nábřeží člověk musel vystoupat 130 schodů (přes železniční tunel) a pak dlouhou stoupající chodbou k nástupní stanici výtahu a po vyjetí nahoru (12 cestujících s obsluhou celkem 62 metrů dlouhou šachtou rychlostí 1,2 m /s) pak další dvě patra po schodech, než se člověk dostal na Pastýřskou stěnu. Mě to připadalo romantické, zajímavé (jen výtahem hluboko ve skále), ovšem spousty turistů to odrazovalo. Tedy hlavně ty schody, ty byly hlavně pro starší či obéznější, pořádná makačka. Hlavním důvodem, proč výtah přerušil svůj provoz, bylo počáteční "šetření" na financích, díky čemuž byla do skály osazena místo odpovídající technologie z kvalitní legované oceli, výtahová jednotka používaná v panelových domech, tedy zařízení absolutně nevhodné pro provozování ve studeném a vlhkém prostředí. V roce 1994 předal dopravní podnik výtah městu a ten ho odprodal soukromé osobě. Od té doby výtah nejezdil, což znamená, že stál a chátral. O pár let se už uvažovalo o obnově, tedy rekonstrukci výtahu, výstavbě nového výtahu přímo na skále i o lanovce z druhého břehu řeky. Žádný z těchto záměrů však neprošel. V roce 2018 město rozhodlo o demolici vstupního proskleného objektu výtahu na Labském nábřeží a odstranění výtahové technologie ve výtahové šachtě, která proběhla v roce 2019.

           
        
  

V Děčíně začala demolice historické budovy nástupní stanice výtahu na Pastýřskou stěnu (11-2019)

Budovu výtahu na Pastýřskou stěnu v Děčíně čeká demolice (11/2019)

Děčín chce zbořit nástup do výtahu (09/2018)

Výtah v troskách, nejezdí už desítky let

Výtah se do Pastýřské stěny nevrátí

Výtah na Pastýřskou stěnu

Výtah na Pastýřskou stěnu

Unikátní výtah ve skále - ceskatelevize.cz

Něco pro pobavení :-)

ZOO DĚČÍN

V roce 1947 byly v ČSR pouze čtyři zoologické zahrady. V ten samý rok se začala na vrcholu Pastýřské stěny budovat díky děčínskému obchodníkovi Ludvíku Grácovi pátá. Byla otevřena v revolučním roce 1948. Ze zvířat zde byl například medvěd malajský (jediný v té době v naší zemi), makaci, paviáni, ale i medvědi hnědí, jeleni, daňci. Později přibyl i lev, velbloudi, dikobraz a pod. Slušné obsazená byla i zdejší terária. Dnešní zoo zahrnuje cca 6 ha plochy a cca 15 druhů zvířat. O roku 2006 přibyly i tzv. "Rajské ostrovy", což je expozice v centru města v Teplické ulici na místě bývalé noční zoo "Sulawesi". Ve čtyřech patrech zde návštěvníci naleznou mnoho exotických živočichů i největší mořské akvárium v Ústeckém kraji.

Zoo Děčín >>

HISTORICKÉ FOTO / POHLEDNICE NA TÉMA PASTÝŘSKÁ STĚNA A OKOLÍ

Historické foto na wikimedia

                                                                                                                                                                

Tyršův most v Děčíně >>>

Červený vrch / Špičák >>>

Děčín - Loubí - přístaviště >>> 

Děčín - přístaviště >>>

Děčín - zámek >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: