PÍŠŤANSKÉ JEZERO
alias
ŽERNOSECKÉ JEZERO
vodní plocha

Uměle vytvořené jezero v místě původní pískovny, s plochou více jak 100 hektarů, třemi ostrovy, dvěma poloostrovy a průplavem do řeky Labe, díky kterému sem můžou připlout lodě. Vodní plocha se využívá pro rekreaci - přístaviště (i osobní lodní dopravy), vodní sporty, písčité pláže pak ke koupání. Na severním břehu se u výrobních a skladovacích objektů společnosti CS Beton rozkládá její volně přístupný dvouhektarový Park Inspirace, kde mají návštěvníci nejen možnost odpočinku, ale také načerpat nové nápady pro svoje domky a zahrady - v zahradním areálu kaskádovitě se svažujícímu k jezeru, mezi jednotlivými typy betonových dlažeb, zídek, obrubníků a palisád. Nechybí zde ani možnost občerstvení. Po celém obvodu jezera vedou značené cyklotrasy, v sezóně je možnost přístupu přívozem přes Labe od bývalého zámečku Schwarzenbergů s labskou vyhlídkou.

S těžkou štěrkopísku v labském meadru začaly v roce 1952 "Baňské stavby" zprvu jen pro vlastní potřebu. V roce 1954 se začal vybudovat kanál od Labe do prostor pískovny a úpravna a v roce 1959 byl zahájen provoz. Provozovna se dostala pod křídla podniku "Severokámen Liberec". Vytěžený materiál odtud putoval jak po silnici, tak po železnici a po řece. Zdejší písek byl použit pro výstavbu velkých vodních děl na Vltavě, zejména Slapské přehrady a Orlické přehrady. Na dně jezera spočívají zbytky zdemolovaného "mostu Barikádníků" v Praze, které sem byly loďmo navezeny v roce 1975. Potopení posledních částí mostu se však moc nepovedlo, na dně zaplavené pískovny totiž skončila díky vlně i loď, která je přivezla. Dnes je z ní atrakce pro potápěče, stejně jako částečně potopená jedna z "betonových" lodí, které se zde za minulého režimu testovaly. Po 25 letech provozu bylo vytěženo více jak 10 milionů kubíků kvalitního ceněného štěrkopísku. V roce 1977 je zde těžba, po které zůstalo více jak 100 hektarové jezero ukončena.

           

Žernosecké (Píšťanské) jezero na wikipedii

Žernosecké – Píšťanské jezero na facebooku 

Žernosecké jezero – hrady.cz

Žernosecké jezero - youtube.com 

Proč k Píšťanskému jezeru – polabskenoviny.cz

Pískovna Píšťany – přírodní koupaliště

Příjemné koupání na Píšťanském jezeře – denik.cz

Zaniklá úzkokolejka Velké Žernoseky – Píšťany pískovna

Pískovna – Žernosecké jezero

Žernosecké jezero – rybářský revír

Žernosecké jezero

Píšťanské jezero

Potápění

Hasiči monitorují vodní hladinu na jezeře Píšťany kvůli úniku ropných látek. Na konci ledna tu větrná smršť potopila loď (02-2022)

        
     

Přístaviště Píštany >>>

Píšťany >>>

Park Inspirace >>>

Velké Žernoseky >>>

Přívoz Píšťany - Lovosice >>>

Most Barikádníků >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: