PLEŠIVEC
(Eisberg)
510 m
přírodní památka
(Ledový vrch, Jordán)

Přírodní památka - vrch Plešivec je většinou zalesněný, s rozsáhlými suťovými poli na jižní až jihozápadní straně, ve kterých se ukrývají trvalé ledové jámy. V dutinách balvanité suti (kamenné moře) vytvořené erozí jsou ukryty hluboké prostory mezi balvany. Některé tyto prostory nejsou propojeny, tudíž mezi nimi neproudí vzduch, naopak těžký studený vzduch se v nich hromadí a způsobuje, že po období zimy se zde ještě dlouhou dobu drží sníh. Pod vrcholem se nachází Ledová studánka se stálou teplotou vody od 5 do 7 °C. Samotný vrchol Plešivce je tvořen bazanitem, na východ od vrcholu na povrch vystupují subvulkanické bazaltoidní brekcie vzniklé rozdrcením hornin tektonickými pohyby podél zlomů. Podloží tvoří kvartérní kamenitý až hlinito-kamenitý sediment a také sediment z období křídy, tvořený pískovci, vápnitými jílovci, slínovci a vápnitými prachovci.

Plešivec je zároveň nejen významným hnízdištěm vzácných druhů ptáků, jako dravců a sov, ale i místem výskytu chráněných rostlin, např. vemeníku dvoulistého a zelenavého, zvonku boloňského, plaménku přímého, bělozářky liliovité a větevnaté, koniklece lučního či Lilie zlatohlavé. Toto chladné mikroklima vyhovuje celé řadě bezobratlých živočichů, jako například horským druhům brouků. Na jeho úpatí rostou náletové akáty, na svazích pak duby a habry, na vrcholu se objevují i lípy a vzácný jeřáb český. Od roku 1966 je celý vrch chráněn, od roku 1993 je to zároveň PP Plešivec na rozloze necelých 33 ha.

Na jihozápadním úpatí vrchu, ve společnosti několika památných dubů, stojí Kaple Narození sv. Jana Křtitele, obnovená v devadesátých letech minulého století. Plešivec se rozkládá přibližně 5 km severozápadně od centra Litoměřic mezi obcemi Kamýk a Hlinná. Přes jeho vrchol vede zároveň modrá turistická značka z Velkých Žernosek přes Kamýk do Sebuzína s naučnou stezkou z Kamýku do Hlinné. Plešivec je oblíbeným místem turistů už od roku 1874, kdy začaly Labským údolím mezi Děčínem a Lysou nad Labem jezdit první vlaky. Davy turistů se hrnuly jak od Litoměřic, tak od Sebuzína, Libochovan a Žernosek na Varhošť, Kamýk, Radobýl, Knoblošku i Plešivec. Mnoho středohořských kopců se nemohlo chlubit tím, že na jejich vrcholu je výletní restaurace. Plešivec však patřil v tomto ohledu k těm vyvoleným, neboť restauraci Eisberg Baude tu až do konce druhé světové války provozoval pan Josef Čermák. Strmý hadovitý výstup na vrchol od kaple byl do té doby označován jako "klikatá cesta". Dnes tu pro turisty slouží jen malý přístřešek s výhledem. Zároveň byl na Plešivci na jeho jihozápadní straně před rokem 1945 i pískovcový kamenolom.

        
        

Geologická charakteristika Plešivce

Přírodní památka Plešivec a jeho ledové jámy

Ledový vrch Plešivec

Plešivec

        
        

Kamenné moře na Plešivci - výlet na odpoledne

Naučná stezka Hlinná - Kamýk

Naučná stezka Hlinná - Kamýk

           
          
           
        
        
        

Kamýk >>>

Hrad Kamýk >>>

Zámek Kamýk >>>

Kaple Narození svatého Jana Křtitele >>>

Kaple sv. Huberta u Libochovan >>>

Kaple Navštívení Panny Marie Na Hrádku u Libochovan >>>

Strážiště - 362 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: