PLOSKOVICE
(Schloß Ploschowitz)
zámek

Barokní zámek s parkem ve stejnojmenné obci kousek od Litoměřic, v majetku Českého státu. Českými i zahraničními filmaři vyhledávaný objekt - natáčely se zde záběry pro mnoho pohádek i filmů. Zámek je veřejnosti otevřen v sezóně od dubna do října, zámecký park (s Naučnou stezkou "Za poklady Ploskovického parku", sochou sv. Anny a Glorietem) je přístupný celoročně. V sezoně je návštěvníkům k dispozici venkovní placené parkoviště i zámecká kavárna. Naproti zámku je restaurace s venkovní terasou. K zámku se dostanete po půlhodině chůze po červeně značené cestě od zrekonstruované železniční zastávky Ploskovice nebo autobusovými spoji z Litoměřic.

Za přestavbou původního zámku na Ploskovickém panství stojí Anna Marie Františka, dcera Juliuse Františka Sasko-lauberského a majitelka panství Ploskovice, Zákupy, Svádov, Horní Polici, Buštěhrad, Míkovice a Zvoleněves, která se po smrti svého muže Filipa Viléma z Nieburgu, podruhé provdala za Gastona Toskánského. Jejich manželství však moc šťastné nebylo, protože vévoda se podle pověsti zapletl s krásnou dcerou mlynáře z Olšinek (Olšinský vodopád). Dokonce s ní měl i potomka. Když to Anna zjistila, nechala mladičkou mlynářku zlikvidovat, čímž zapříčinila vévodův útěk domů do Toskánka i s potomkem. Vévodkyně Anna Marie Františka se poté rozhodla vystavět nový zámek, přepychové sídlo ve stylu napůl italském, napůl japonském, s velkým parkem po vzoru Versailles. Na stavbě, která probíhala zřejmě v letech 1720 - 1730, jí velmi záleželo. Na vše osobně dohlížela, vyplácela dělníky. Stavba byla zřejmě velmi nákladná, mluvilo se až o milionu zlatých, což však není dokázáno, protože vévodkyně všechny účty spálila. Architektem jednopatrového zámku o čtvercovém půdorysu byl zřejmě její osobní stavitel Václav Špaček.

Po její smrti panství i se zámkem několikrát změnilo majitele v rámci dědických řízení až v roce 1770 připadla bavorskému kurfiřtu Maxmiliánovi Josefovi III z rodu Wittelsbachů a po jeho smrti pak Maxmiliánu Josefu IV. Zweibrückenskému. Když pak za Napoleonských válek získalo Bavorsko suverenitu a Rakousku mu učinilo územní ústupky, Bavorsko postoupilo na oplátku všechny české statky rodu Wittelsbachů arciknížeti Ferdinandovi, pozdějšímu velkovévodovi Toskánskému. Kolem roku 1815 byl zbořen starý zámek, který nahradil klasicistní dům pro patronátní a hospodářské úředníky panství Ploskovicko-Zahořanského-Svádovského. V roce 1824 přešlo panství na velkovévodu toskánského Leopolda II, který jen vlastnil až do roku 1847. O rok později si za svá letní sídla vybral Zákupy a Ploskovice Ferdinand I. Habsburský, císař rakouský a král český, který se vzdal své funkce ve prospěch Františka Josefa I., svého synovce. Ferdinand dal velikostně nedostačující a již dosti zchátralý zámek zrenovovat a rozšířit. Stavitel Jan Bělský se snažil. Zvýšil zámek o jedno patro, přistavěl nový pavilon, zámek rozšířil, opravil arkádové galerie a pod. Po smrti Ferdinanda přešly Ploskovice do majetku jeho synovce, císaře Františka Josefa I.

        

Vznik První československé republiky nebyl pro Ploskovice příliš šťastným. Zámek byl značně poškozen vojáky Bürgerwehru, kteří odmítali připojení se k nově zrozené republice. Zámek propadl státu a byl přeměněn na letní sídlo ministra zahraničních věcí, ve východním pavilónu byla zřízena česká škola (ta zde sídlí i dnes). S obsazením Sudet vznikla na zámku "nacionálně politická škola", tzv. NAPOLA. V roce 1945 se zámek opět stal majetkem státu. Po únorovém převratu se zve usadil státní statek, obnovila se základní škola. Naštěstí se probudili památkáři a zámek i s parkem dostaly ochranu státní památkové péče. Začala rekonstrukce, jejímž vyvrcholením bylo koncem 60. let minulého století zpřístupnění zámku veřejnosti. Ke konci 20. století byl upraven vchod do zámeckého areálu - z poplužního dvora v Prosmykách sem byla přenesena vrcholně barokní brána dle návrhu Octaviána Broggia, sestavená z hladkých a bosovaných kvádrů s nápisovým klenákem ve vrcholu (památkově chráněná). V zámeckém parku, někdy už i na parkovišti Vás přivítají zdejší pávi. Vůbec nejsou plaší a někdy se nechají i pohladit. Jejich specialitou je přivádění filmových štábů na pokraj šílenství, protože rádi "dabují" rozhovory v natáčených scénách ;-) V zámeckém areálu se během sezóny konací různé společenské a kulturní akce, čas od času je ale areál pro veřejnost uzavřený, to když se zde natáčí nějaký filmový kousek, pohádka či seriál.
V letech 2014-16 prošla rekonstrukcí budova s čp. 38, tedy správní budova zámku (interiér, okna, fasáda), kde je k dispozici návštěvníkům pokladna, šatna, wc, kavárna s venkovním posezením či salónek pro pořádání příležitostných akcí. Zároveň proběhly i práce na izolacích grott - umělých vodních jeskyní. V letech 2020-22 prošel exteriér zámku dlouho očekávanou rozsáhlou renovací. Zámek dostal novou fasádu, okna, proběhla oprava
balustrád, arkád a soch.

Zámek Ploskovice

Zámek Ploskovice

Státní zámek Ploskovice na facebooku

        
        

Zámek a filmaři - přehled

Obrazem - Restaurátoři zachraňují v Ploskovicích (09-2013)

Parkem zámku vede naučná stezka (07-2011)

Potok napájející zámek Ploskovice (09-2015)

Ploskovický akvadukt byl dlouhý sedm a půl kilometru, zjistili vědci (11-2015)

Štola Lučního potoka

Brána ze dvora v Prosmykách

Zámek Ploskovice - hrady.cz

Zámek Ploskovice na wikipedii


           
           

Zámecký park Ploskovice - botany.cz

Ploskovice - lokace pro seriál První republika

Dětský reportér TV Barrandov - Ploskovice

Za dnešních podmínek vydrží zrestaurované sochy 15 až 20 let (06-2020)

Na zámku v Ploskovicích chystali elitu světa (07-2011)

Prestižní nacisté se vychovávali i v Čechách. Školy zvané Napola u nás byly hned tři

Zámecký park v Ploskovicích zdobí tři lavičky z poražených stromů (10-2017)

           
     

Ploskovice >>>>

Železniční stanice Ploskovice >>>

Býčkovice >>>>

Liščín - 437 m >>> 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: