PODLEŠÍNSKÝ
POTOK
(Schemaibach)
A VODOPÁD
u Podlešínského (Čertova mlýna)

Jedním z levých přítoků Labe je zhruba 1,5 km dlouhý Podlešínský potok, jak už název napovídá, pramenící v Podlešíně, v nadmořské výšce cca 420 metrů. Dříve se mu říkalo "Žmole", německy zas "Schemaibach".

Pokud se z Podlešína vydáte po žluté značce směr Střekov, spatříte tento potok poprvé na konci vsi, jak vytéká z podzemí na začátku údolí Grundel (něm. název). Zprvu teče v regulovaném korytu, za první kamennou lávkou se však začíná divoce proplétat skalním masívem, kterým si prohloubil cestu. Potok zde teče pravou stranou údolí, na úpatí Vrkočského vrchu a z cesty údolím po žluté značce, vedoucí po úpatí Hraběcího vrchu, je spíše slyšet než vidět. Levá strana údolí byla ještě koncem padesátých let nezalesněná, plná sadů a pastvin, dnes je zarostlá vzrostlým lesem a minulost připomínají jen zachovalé zítky. Asi 600 metrů od Podlešína odbočuje z cesty vpravo malá pěšina směrem k potoku. Jsou zde dokonce staré hraniční kameny. Když se po ní vydáte, zanedlouho dojdete k malému asi třímetrovému vodopádu ukrytému ve skalnaté rokli. Kousek pod vodopádem jsou zbytky Podlešínského "Čertova" mlýna. Kdysi zde byl i malý rybník. Pokud byste pokračovali kolem koryta potoka, zanedlouho dojdete k hornímu stupni Vaňovského vodopádu. Cesta je to však strmá a nebezpečná a za mokra v podstatě neschůdná. Od bývalého mlýna můžete vystoupat kopcem zpět na žlutou značku, která Vás odvede až na konec údolí, kde cesta začíná strmě klesat k rozcestí "Nad Vaňovem". Této části cesty, vybudované v roce 1903, se říká "Nebeské schody". Z rozcestí se vydejte po zelené značce vpravo a po zhruba 300 metrech dojdete až k Vaňovskému vodopádu. Od vodopádu pak potok teče přímo do Vaňova, kde mizí pod zemí, kudy teče pod bývalým areálem Prefy přímo do řeky Labe. Celkem tak na svém toku překonává výškový rozdíl 280 metrů.

Od Vaňovského vodopádu doporučujeme ještě odbočit ze zelené značky na Vrkočskou vyhlídku. V roce 1916 sem byla v rámci vojenského cvičení vojáci rakousko-uherské armády vybudována cesta. Na to  upozorňuje, dnes už bohužel patně čitelný pamětní kámen, umístěný u odbočky na vyhlídku kousek od Vaňovského vodopádu.

           
           
          
           
        

Podlešínský potok na wikipedii

Čertův / Podlešínský mlýn

Podlešín >>>

Vaňovský vodopád >>>

Vrkočský vrch, NPP Vrkoč, Vyhlídka Vrkoč >>>

Hraběcí vrch - 459 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: