VÁPENKA
PŘÍTKOV
vodní plocha u Přítkova, přírodní koupaliště

Přírodní koupaliště v zatopeném vápenném dole  mezi horní a dolní částí obce Přítkov, v které se těžil jíl k výrobě cihel (majitelem byl  . Komín cihelny, která už nebyla po druhé světové válce v provozu, byl odstřelem zbourán v letech 1955-56. Samotná cihelna stávala 50 metrů od břehu směrem východním. Důl byl zpočátku zavážen komunálním odpadem a posléze zatopen. Dnes již slouží výhradně k rekreačním účelům a rybolovu.

Jen necelý půlkilometr odsud jihozápadním směrem se v minulosti (od roku 1915) nacházel POVRCHOVÝ DŮL BRITANIA VI , v němž po ukončení těžby v roce 1964 vzniklo odkaliště pro sobědružskou úpravnu. Zajímavostí zde bývalo umělé dřevěné koryto Přítkovského potoka, který ohrožoval důl, resp. hlavně šachtu proraženou ze dna po dosažení patřičné hloubky. Tímto korytem byl problém vyřešen a potok již neohrožoval důl zatopením. Dnes odkaliště, které je solitérní lokalitou, plní pozitivní funkci s ohledem na druhovou rozmanitost. Zadržuje vodu v krajině, poskytuje útočiště predátorům hmyzích škůdců, čímž napomáhá snižovat škody zejména zemědělcům a celkově příznivě působí i jako estetický prvek v krajině.

Vápenka Přítkov

Vápenka Přítkov

V zatopeném lomu v Přítkově na Teplicku našel potápěč pancéřovou pěst

Vápenka Přítkov  - youtube.com

Historická fotografie vápenky

Důl Britania

Odkaliště Proboštov

           
           

Lom Přítkov - Přítkovská žíla >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: