SEDLO
(Geltschberg)
Jelečský vrch, Jelečská hora či Levínské Sedlo
726 m
vrch, nár. přír. rezervace

Čtvrtý nejvyšší vrchol Českého středohoří má střechovitý tvar s velmi příkrými svahy s vysokými tefritovými sloupy, mrazovými sruby a kamennými moři. Tento vulkanický peň z východního a západního pohledu nejvíce připomíná jezdecké sedlo. Z jižní strany, kde je prostor kolem nejvyššího skalního vrcholu (nazývaného "Májový", německy Meistain) spíše plošší, širší lze po úzkém hřebu dojít na sever k severnímu (menšímu) vrcholu a dále k čedičovému Malému sedlu (541 m). Sedlo nabízí jen dílčí výhledy do kraje a vyhlídku pod jižním vrcholem ("Panenský kámen", odkud se otevírá krásný pohled na českou tabuli s pětseti metrovým převýšením nad okolní krajinou. Sestup z jižního vrcholu dolů po východní straně k rozcestníku "Pod vrcholem" je hodně náročný. Respektive prvních část s převýšením skoro sto výškových metrů na cca 150 metrech cesty (zatím co na severní straně je převýšení na 1 kilometru asi 250 výškových metrů. Na severním vrcholu Sedla (tzv. Baba) se nacházel kříž (dnes už je jen opřený o skálu) vztyčení na skalisku. Bývala tu i vrcholová kniha (v roce 2019 zde však nebyla). Protáhlý více jak půl kilometru dlouhá vrcholová partie je celá posetá zajímavými skalními útvary sloupové, hranolové a deskovité odlučnosti, podobné výjevy jsou i na jeho svazích - mohutný les zastoupený převážně duby a buky s rozházenými skalními útvary na příkrých svazích. Dolní části je převážně smrkový porost, bohužel aktuálně značně decimovaný kůrovcovou kalamitou.
Na vrcholovém hřebeni Sedla čeká na zájemce něco, co se ve vulkanickém středohoří jen tak nevidí - malé skalní město tvořené komplexem skal a skalek bizarních tvarů, které se zde vytvořily pomocí mrazového zvětrávání, díky němuž lze sledovat tvary skalek sloupových tvarů či z desek naskládaných na sebe vodorovně, šikmě i vertikálně a to vše v místech, které má nádech pralesa. Je zde i hodně odboček vpravo i vlevo k dílčím vyhlídkám do okolí. Celý vrchol Sedla i jeho svahy jsou od roku 1968 národní přírodní rezervací.
Na vrchol Sedla vede zeleně značená turistická značka, která prochází vrchol po hřebeni od jihu po sever a naopak. Zelená se na severním úbočí dvakrát kříží s červeně značenou trasou (severní a východní rozcestí). Zelená - Třebušín - Horní Týnec - Sedlo - Hradec - Levín, červená - Třebušín - Jeleč - Sedlo - Srdov - Habřina - Úštěk. Pokud byste chtěli navštívit Sedlo automobilem, ideální je pěší trasa od rozcestníku "Srdovská Hájovna" po trase - Vých. rozcestí - Pod vrcholem - (zde převýšení 100 výškových metrů na 250 m délky) - Vrchol - Severní rozcestí - Lhotsko - bez značení po silnici k Srdovské hájovně. Je to cesta vlídnější než dlouhé táhlé stoupání ze severní strany ;-) Rozhodně zapomeňte, že byste se na Sedlo vydali s kočárkem, nebo hodně malými dětmi. Rovněž cyklistům se doporučuje se Sedlu vyhnout. Pozor si dejte i v zimních měsících, kdy jsou zde cesty pokryté ledem (i pod sněhem) a stávají se velice nepříjemnou komplikací, která nemusí dobře dopadnout.
 

           
           
          
           

Geologická charakteristika Sedla

Národní přírodní rezervace Sedlo

Výstup na majestátní sopku Sedlo s krásnou vyhlídkou

Ptačí oblast Sedlo

           
          
           
           
          
           
            
           
           
           
           
        

Malé Sedlo - 541 m >>>

Mlýnský vrch - 527 m >>>

Litýš - 486 m >>>

Hradec s Mauzoleem továrníka Schrolla >>>

Zoocentrum Srdov >>>

Městys Levín >>>

Město Úštěk >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: