SLUKOVSKÝ KOPEC
(Sacherberg)
622 m

Z části zalesněné čedičové návrší uprostřed zelených pastvin skotu mezi Rychnovem a Verneřicemi. Jeden ze šesti vrcholů linie pahorků počínaje "Kočičím vrchem" (679 m) a konče vrchem "Na Úhoru" (563 m) oddělující Rychnov a Slukovou od Příbrami s Verneřicemi. Severovýchodně od návrší se rozkládají zbytky zaniklé obce Sluková, jihovýchodně pak "Boží vrch" (556 m), na kterém děčínští komunisti nechali srovnat se zemí unikátní poutní kostel.

        

Rychnov >>>

Příbram u Verneřic >>>

Verneřice >>>

Kočičí vrch - 679 m >>> 

Boží vrch u Verneřic - 556 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: