SOUDNÝ KÁMEN
(Richterstein)
546 m

Zdálky viditelný kopec pojmenovaný podle čedičové skály na jejím jihozáp. okraji, která je na rozdíl od vrcholu samotného, který není příliš navštěvovaný, vyhledávanou lokací horolezců. Soudný kámen se tyčí v II. zóně CHKO České středohoří  severně nad Horním Týncem.

Cesta na vrchol Soudného kamene není nijak značená, kolem vede ale zelená turistická značka z Horního Týnce do Třebušína, po které se můžete vydat například pokud přijedete autem nebo autobusem.

Z Horního Týnce jsou hned dvě možnosti jak se vydat k vrcholu. Tou první je vyjít ven z obce po silnici směr Lovečkovice (vede tudy i zelená značka) a hned kousek za vesnicí za dvojicí zábradlí po okrajích silnice se dát vlevo po široké polní cestě vedoucí do osady Zadní Nezly. Po necelém kilometru, už v lese vrcholem po levé ruce je odbočka k vrcholu - poznáte jí podle vykácených stromů. Dále se stoupá asi 100 metrů, než se Vám do cesty postaví oplocenka, která ale většinou jde projít, případně se dá zahnout vlevo a po vrstevnici pojít až pod vrchol.

        
           
          
     

Druhou cestou jak se dostat na vrchol, je vydat se po zelené značce směrem na Třebušín. Po zhruba šesti stech metrech dojdete na loučku na okraji lesa, na jejímž konci je hůře znatelná odbočka vpravo vzhůru do lesa (lze poznat podle kamenů lemujících cestu). Touto odbočkou se dostanete po cca  400 metrovém stoupání až na vrchol. Často ale člověk tuto odbočku mine, protože na mapě zakreslená není. Naopak každý většinou stoupá dál až na křižovatku lesních cest "Hvězda", kde krom malého posezení stojí i poměrně nová malá Svatohubertská kaplička a nachází se zde i tzv. "záchranný bod". Zde je sice zakreslená cesta na mapě vedoucí k vrcholu, ale k nalezení není.  Je proto třeba pokračovat vpravo na Zadní Nezly a dojít až na další lesní křižovatku (ve tvaru "T") a zde odbočit vpravo. Po necelých 150 metrech narazíte na pravé straně na odbočku v vrcholu popsanou už v první možnosti jak se dostat k vrcholu.

Soudný vrch je porostlý převážně listnatým lesem s ostrůvky jehličnanů, jak už opadavých modřín tak smrků a borovic. Po jeho obvodu se nacházejí skalní výběžky a drobná suťová pole. Nejznámější a z dálky krásně viditelný je právě Soudný kámen na jihozápadě vrchu. Samotný vrchol pak nabízí jen dílčí výhledy a to navíc jen v době mimo vegetační období. Na vrcholu lze dodnes spatřit zbytky dřevěné triangulační věže.

Výlet na Soudný kámen a Trojhoru

Soudný kámen - pro horolezce


           
           
        

Horní Týnec >>>

Třebušín >>>

Lovečkovice >>>

Kalich - 536 m >>>

Sedlo - 726 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
26.11.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: