SOUDNÝ KÁMEN
(Richterstein)
546 m

Zdálky viditelný kopec pojmenovaný podle zdaleka viditelné skály skály na jejím jihozápadním okraji, která je na rozdíl od vrcholu samotného, který není příliš navštěvovaný, vyhledávanou lokací horolezců. Vrch z nefelínového tefritu se tyčí v II. zóně CHKO České středohoří severně nad Horním Týncem. Jeho nejbližším sousedem je znělcový vrch "Plešivá / Vraní" západním směrem na Třebušín. Cesta na vrchol není nijak značená, kolem vede ale zelená turistická značka z Horního Týnce do Třebušína.

Z Horního Týnce jsou hned dvě možnosti jak se vydat k vrcholu. Tou první je vyjít ven z obce po silnici směr Lovečkovice (vede tudy i zelená značka) a hned kousek za vesnicí za dvojicí zábradlí po okrajích silnice se dát vlevo po široké polní cestě vedoucí do osady Zadní Nezly. Po necelém kilometru, už v lese vrcholem po levé ruce je odbočka k vrcholu - poznáte jí podle vykácených stromů. Dále se stoupá asi 100 metrů, než se Vám do cesty postaví oplocenka, která ale většinou jde projít, případně se dá zahnout vlevo a po vrstevnici pojít až pod vrchol.

        
           
          
     

Druhou cestou jak se dostat na vrchol, je vydat se po zelené značce směrem na Třebušín. Po zhruba šesti stech metrech dojdete na loučku na okraji lesa, na jejímž konci je hůře znatelná odbočka vpravo vzhůru do lesa (lze poznat podle kamenů lemujících cestu). Touto odbočkou se dostanete po cca  400 metrovém stoupání až na vrchol. Často ale člověk tuto odbočku mine, protože na mapě zakreslená není. Naopak každý většinou stoupá dál až na křižovatku lesních cest "Hvězda", v malém sedle mezi Plešivou a Soudným Kamenem, kde krom malého posezení stojí i poměrně nová malá Svatohubertská kaplička a nachází se zde i tzv. "záchranný bod". Na mapě je odtud zakreslená cestička vedoucí k vrcholu, ale hůře se hledá.  Je proto třeba pokračovat vpravo na Zadní Nezly a dojít až na další lesní křižovatku (ve tvaru "T") a zde odbočit vpravo. Po necelých 150 metrech narazíte na pravé straně na odbočku v vrcholu popsanou už v první možnosti jak se dostat k vrcholu.

Soudný vrch je porostlý převážně listnatým lesem s ostrůvky jehličnanů, jak už opadavých modřín tak smrků a borovic. Po jeho obvodu se nacházejí skalní výběžky a drobná suťová pole. Nejznámější a z dálky krásně viditelný je právě Soudný kámen na jihozápadě vrchu. Samotný vrchol pak nabízí jen dílčí výhledy a to navíc jen v době mimo vegetační období. Na vrcholu lze dodnes spatřit zbytky dřevěné triangulační věže.

Výlet na Soudný kámen a Trojhoru

Soudný kámen - pro horolezce


           
           
        

Horní Týnec >>>

Třebušín >>>

Lovečkovice >>>

Plešivá / Vraní - 492 m >>>

Kalich - 536 m >>>

Sedlo - 726 m >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: