STRÁNĚ U VELKÉHO ÚJEZDU
přírodní památka

Západně až severozápadně orientované stráně na oddělených územích mezi Zahořany a Velkým Újezdem a mezi Velkým Újezdem a Dolními Řepčicemi v tzv. Úštěcké pahorkatině, jsou od konce roku 2013 chráněny jako "Přírodní památka Stráně u Velkého Újezdu". Důvodem ochrany této památky je dobře zachovalá vegetace širokolistých trávníků a vzácných živočichů a rostlin díky poloze s vysokými průměrnými teplotami a malými srážkami na opukovém a vápnitém podloží. Zároveň s vyhlášením přírodní památky byla uzavřena místní komunikace č. 26111 mezi Dolními Řepčicemi a obcí Sedlec, jejíž část někteří občané hojně využívali jako skládku odpadu. Bohužel ač je velká část od nejrůznějšího odpadu již vyčištěna, stále jsou zde místa, která úklidu z neznámého důvodu unikla. Zrušená silnice mezitím poklidně zarůstá vegetací a na mnoha místech už ani nepřipomíná bývalou asfaltku. Poblíž napojení na silnici u Sedlece jsou dodnes dokonce dopravní směrovky. Níže jsme pro Vás připravili tip na cca 6 km procházku kolem dvou ze tří lokalit přírodní památky se začátkem a koncem v Dolních Řepčicích (s trochou ohleduplnosti se dá zaparkovat na zdejší návsi).

        
        

Stráně u Velké Újezdu na wikipedii

Stráně u Velkého Újezdu

Stráně u Velkého Újezdu - Evropsky významná lokalita


        
        

U Řepčic jsou tuny odpadu (04-2009)

Na černé skládce přibyla suť (03-2010)


        
        
  

Tip na výlet - 6 km dlouhý okruh mezi Dolními Řepčicemi a Velkým Újezdem
přes Přírodní památku "Stráně u Velkého Újezdu"

1 - start a cíl procházky, 2 - první část přírodní rezervace, 3 - sládka odpadu, 4 - zbytky kapličky na rozhledovém místě nad Velkým Újezdem, 5 - část obce Velký Újezd se zámkem a hospodářským dvorem, 6 - pozůstatky bývalého jezu s náhonem k pivovaru a mlýnu, 7 - poničený silniční most na bývalé císařské silnici, 8 - železniční most nad Lučním potokem, 9 - silniční most na bývalé císařské silnici nad železniční tratí

Fotografie k výletu najdete na těchto odkazech:

Velký Újezd >>>

Zámek Velký Újezd >>>

Dolní Řepčice >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
18.11.2022

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: