SUPÍ VRCH
255 m

Severozápadní hřebenovitý výběžek Bžanského vrchu  nad obcemi Lbín a Lysec u Bžan, dosahuje výšky cca 255 m a je označován jako "Supí vrch". Jedná se o samostatné složené vulkanické těleso převážně bazaltických hornin, prostoupené i trachytickými horninami a tektonicky vyzdviženými krami křídových sedimentů a krystalických rul.

Strmý jižní svah se sklonem až 33 st. nad obcí Lysec je v horní části zarostlý jehličnatým a smíšeným lesem. Vyskytují se zde vzácná rostlinná společenstva skalních stepí, typická pro jižní svahy skalních vulkanických vrcholů Českého středohoří.V části nad rodinnými doby proběhla v minulosti výstavba dynamických bariér k zachycení uvolněných padajících kamenů. Ve východní části vrchu vede cca 200 metrů dlouhý  "Úpořínský" železniční tunel na trati Teplice - Lovosice.

V květnu 2019 zde byla otevřena krátká naučná stezka díky panu Vlačihovi z organizace Launensia Českého svazu ochránců přírody v rámci programu NET4GAS.  Naučná stezka začíná u autobusové zastávky ve Lbíně., cca 200 m od železniční zastávky Lbín. Značená je modrými šipkami na kmenech stromů a celkem zde naleznete čtyři informační panely, poslední na vrcholu Supího vrchu s panoramatickým zobrazením vrcholů, na které se z vrcholu díváte.

     

Objevte neznámý vrchol Českého středohoří (05-2019)

Naučná stezka objevuje Supí vrch (05-2019)

Naučná stezka na Supí vrch
(05-2019)

Supí vrch - překvapení na okraji ČS

Úpořinský tunel >>>

Lbin >>>

Lysec >>>

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: