TUNELY
NELAHOZEVES

železniční tunely

Tunely se nacházejí na železniční trati mezi Kralupy nad Vltavou a Nelahozevsí, kde trať prochází masivem Lobečské skály. Tunely byly raženy v letech 1847 - 1849, provoz byl zahájen v dubnu 1851. Celkem jde o tři tunely s délkou 23,3 m, 41 m a 291 metrů, přičemž ten nejkratší se honosí titulem "nejkratší železniční tunel v ČR". Původně byly tunely pouze jednokolejné a ač se trať rozšiřovala na dvojkolejnou už v letech 1925 - 1929, ke zvětšení profilu a položení druhé koleje došlo až v roce 1942. K další úpravě tunelů se přistoupilo ještě v letech 1976 - 1985, kdy byla celá trat elektrifikována. Kolem masívu ukrývajícího železniční tunely vede tzv. "Dvořákova stezka". Tunely mají bohužel i stinné stránky, neboť právě z této stezky se do nich dá přímo vstoupit, za což bylo zaplaceno nejedním lidským životem.
V nejbližší době se počítá s vybudováním nového 472 m dlouhého jednokolejného tunelu a přestavbou stávajících dvoukolejných tunelů na jednokolejné. Ve snaze o minimalizaci výluk na tomto tranzitním koridoru bude tunel realizován boční svážnou štolou délky cca 240 m, která bude po dostavbě tunelu opětovně zasypána. Rekonstrukce stávajících tunelů by měla proběhnout formou vestavění železobetonového sekundárního ostění do stávajícího profilu a opatření tunelu únikovými chodníky, požárním suchovodem a bezpečnostními výklenky.

           
        

Tunely - youtube

Tunely mezi Kralupami a Nelahozevsí - youtube

Nelahozevské tunely - fototipy

Útok na německý obrněný vlak

Nejkratší železniční tunel v Česku

Nový tunel, protihlukové stěny, zbouraný dům ... (11/2016)

Nový tunel u Nelahozevsi má stát miliardu (denik.cz 10/2017)

U Nelahozevsi se bude razit od prostředku, stávající tunely zůstanou jednokolejné (01/2018)

Setkání v tunelech

Lidé z Dvořákovy stezky se bouří proti plánované rekonstrukci nelahozeveské dráhy (07-2020)

Projekt rekonstrukce tunelů má územní rozhodnutí, zatím není pravomocné (08-2021)

Vyhráli jsme, práce spolku Dvořákova stezka přináší své ovoce (10-2022)

Ministerstvo dopravy zrušilo územní rozhodnutí projektu rekonstrukce tunelů, Správa železnic musí projekt přepracovat (11-2022)

Ministerstvo dopravy zrušilo územní rozhodnutí projektu rekonstrukce tunelů (01-2023)

          
           
           
          
          

Lobečská skála >>>

Dvořákova naučná stezka >>>

Zámek Nelahozeves >>>

Nelahozeves - Zámek železniční zastávka >>>

Kralupy nad Vltavou >>>

Nelahozeves >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: