ÚŠTĚK
železniční nádraží
horní a dolní (současné)
(Auscha a Auscha -
Teplitzer Bahnhof)

     

Úsek železniční trati (Velké Březno - Verneřice / Úštěk) z Úštěka do Lovečkovic byl slavnostně zprovozněn 11.9.1890. Stavitelem trati, tedy i "horního" nádraží byla vídeňská firma Stern a Hafferl.

V době první republiky byla trať hojně využívána i pro rekreační účely. V období hospodářské krize ve třicátých letech se uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěka zastavit provoz. Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 byl skoro zlikvidován místní průmysl, podniky začaly využívat silniční dopravu a tak nákladní doprava na trati klesla na minimum. V sedmdesátých letech už byla jen otázka času, kdy bude trať zrušená. Ještě jí ale stihl proslavit film "Páni kuci", který se zde natáčel (převážně ve stanici Levín).

 

Pokud byste měli chuť přispět k opravě ....

           
           

27.5.1978 po trati naposledy projely motorové vozy a provoz byl tímto definitivně ukončen. V letech 1985 - 1988 byl zlikvidován traťový svršek na úseku Lovečkovice - Úštěk (úsek Lovečkovice - Verneřice již v letech 1978 - 1979).

Některé drážní budovy však dodnes stojí - například z nádraží v Levíně je rekreační objekt, nádraží v Lovečkovicích opět ožívá díky Zubrnické muzeální železnici, která zde vybudovala obecní informační středisko a muzejní expozici v objektu vedle bývalé budovy železniční stanice, která je dnes v soukromém vlastictví. Budova horního nádraží v Úštěku dodnes stojí, je opravená a slouží k trvalému bydlení.

Železniční trať Lovečkovice - Úštěk

Výprava za pozůstatky tratě Úštěk - Velké Březno

Bývalá žel. trať Velké Březno - Verneřice/ Úštěk

Zrušená železniční trať Velké Březno - Úštěk / Verneřice

Zubrnická museální železnice >>>

Úsek železniční trati (Lovosice - Česká Lípa) z Litoměřic do České Lípy byl slavnostně zprovozněn 20.12.1898. Napojení na trať z Velkého Března do Úštěku bylo uvažováno ve stanici Habřina nebo v již provozovaném nádraží v Úštěku (horní nádraží). Nakonec ale stavitel vystavěl nové nádraží Auscha - Teplitzer Bahnhof (dolní nádraží) v místě u dnešního jezera jezera Chmelař, které zde tehdy ještě nebylo, na jeho místě stála osada "Zelená ves (Gründorf"). Propojení obou nádraží pak zajistila kraťoučká železniční spojka otevřená 29.5.1899. Až do roku 1979 byly vlaky na této trati zajišťovány parními lokomotivami, které byly nahrazeny motorovými a po značném poklesu nákladní dopravy je osobní provoz veden již jen pomocí motorových vozů. Od roku 2011 zde už nejezdí nákladní vlaky.

Zatímco trať z Velkého Března byla v roce 1978 zrušena pro neren-tabilnost, trať z Lovosic do České Lípy a dále do Liberce, plná honosných nádražních budov, mostů a tunelů je v provozu do současnosti. Postupně probíhá rekonstrukce jednotlivých traťových úseků a začalo se i s rekonstrukcemi jednotlivých nádraží - např. Litoměřice horní nádraží či Ploskovice. Nádraží v Úštěku však na svůj "nový kabát" stále čeká. I když během času se jeho podoba mírně změnila a nějaké opravy byly provedeny, například jeho fasáda již vypadá nevzhledně  a rekonstrukci by si určitě zasloužila i nádražní restaurace, která je stále v provozu. Dobrou zprávou je, že rekonstrukce se nádraží dočká v roce 2022 v rámci opravy tratě z Lovosic do České Lípy.

Historie trati Lovosice - Litoměřice - Česká Lípa

Železniční trať Lovosice - Česká Lípa na wikipedii

Výtopna na nádraží v Úštěku

Výroční jízda historického vlaku z roku 1988 na trase Lovosice - Česká Lípa

           
           
           
        

Úštěk >>>

Jezero Chmelař / Zelená Ves >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: