ÚŽICE
železniční stanice
trať 092
Kralupy n.V. - Neratovice

Nadmořská výška 190 m,  7,289 km

V roce 1865 byla v obci zřízena stanice dráhy České Severní z Turnova na Neratovice a do Kralup nad Vltavou. Do roku 1918 se jmenovala Auschizt, po té až ro roku 1923 Oužice. Tato neelektrifikovaná, jednokolejná trať č. 092 v úseku Kralupy nad Vltavou - Neratovice je v provozu stále jak pro osobní dopravu, tak především pro nákladní dopravu (Unipetrol) a zatím se neuvažuje o jejím zrušení. Před ústím do stanice od Kralup před podjezdem pod dálnicí D8 je odbočka na SKP Úžice (Sklad kapalných plynů, využívána pro odstavení vagonů) a na ní pak odbočka na 6,5 km dlouhou vlečku do Aera Vodochody (bez provozu cca od roku 2007, je však stále vedená jako vlečka používaná, počítá se totiž, že by zde mohly jezdit železniční spoje z Kralup na plánované letiště Vodochody). Ve stanici se nacházejí dvě dopravní a dvě manipulační koleje. Pro cestující jsou dvě kratší zvýšená sypaná nástupiště se zpevněnou hranou a úrovňový přechod proti dopravní kanceláři. Ústí zde vlečka do Hanseatic Úžice. Směrem na Neratovice se nachází železniční přejezd, ovládáný signalistou.

           
        

Nádražní budova byla v roce 1872 zvýšena o jedno patro a o dva roku bylo zřízeno skladiště zboží. Dřevěná přístavba stanice s vestibulem pochází z roku 1901.Okolí staniční budovy bylo bohaté na vegetaci a vzrostlé stromy (až v roce 1909 byly pokáceny i s keři), dokonce tu naproti čekárně byla klec s laněmi a bažanty. U staniční budovy byla velká cihlová rampa k překládce mléka (zachovala se dodnes). Velké obilní skladiště s dřevěnou rampou pro Hospodářské družstvo Velvary bylo postaveno v roce 1935. Ještě v osmdesátých letech ho využívala Fruta Vojkovice, pak už bylo bez využití a chátralo. Postupně bylo demolováno až o něm v roce 2007 nezbylo stopy. Cihlová rampa i skladiště jsou krásně vidět na leteckém snímku z roku 1949 (mezi fotografiemi). V roce 1960 se prodloužila kolej č.4 a byla vystavěna vlečka do Středočeských strojíren (Aero Vodochody) k zásobování materiálem pro výrobu letadel, palivem pro letadla, někdy i k dopravě letadel ke generální opravě, ale také k dopravě uhlí do kotelny, u které koleje končily. Ze začátku této vlečky pak byla v roce 1976 postavena odbočka do skladů plynu SKP Úžice. V roce 1994 byla zrušen přednosta stanice a stanice byla přidělena k žst. Kralupy nad Vltavou. V prosinci 1994 byla výhybka č.1 přemostěna dálničním mostem D8. V roce 1997 bylo postaveno zvýšené betonové nástupiště u první koleje. V roce 2000 přešla budova stanice na plynové vytápění, v roce 2001 byl ukončen prodej lepenkových jízdenek. Od roku 2003 není wc pro cestující, které stejně bylo 20 let pro zoufalý stav nepoužitelné. V roce 2012 bylo vystavěno nové zpevněné nástupiště a byla zlikvidována kolej č. 6, která vedla kolem cihlové rampy a dřevěného skladiště ....

           
           
        

Vlečka do Aera Vodochody

Vlečka Středočeské strojírny Vodochody

Video z kabiny strojvedoucího z trati Kralupy - Neratovice  

Popis trati 092 Kralupy - Neratovice

Přeložka železniční trati Kralupy - Chvatěruby - Úžice

Zrušená železniční vlečka
Úžice nádraží - Odolena Voda cukrovar

           
        
  

Úžice >>>

Chvatěruby - železniční zastávka >>>

Netřeba - železniční zastávka >>>

Dálniční most D8-010 >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: