BÝVALÉ LOMY U VALKEŘIC
(Klingsteinbrüche)
zatopená jezírka

Když budete vyjíždět z Valkeřic směrem na Verneřice, všimněte si lesíků nad loukami po pravé straně silnice. Na pohled nic než pěkná krajinná scenérie, ovšem jen málokdo ví, že se v nich ukrývají staré prosnulé znělcové (trachytové) lomy (těžba zde skončila na počátku II. světové války) se zatopenými jezírky. Naleziště kamene bylo nalezeno náhodně při orbě v roce 1842 na poli Fr. Rölinga z Horních Valkeřic. Z vojenské služby se vracející se Fr. Hahm ze sousední Slukové, si následně tento pozemek pronajal a začal kámen těžit a zároveň jej i opracovávat v provozovně ve Slukové (např. na kamenné okenní zárubně). V letech 1859 a 1867 se lom rozšiřuje o další jámy. Těžil se zde tzv. dekorativní kámen a pro muže z okolních obcí zde byla stálá pracovní příležitost. Například sklepení bývalého Labskozámeckého pivovaru v Litoměřicích se může chlubit obložením právě z tohoto lomu. Ještě v roce 1942 jsou jako majitelé lomu uvedeni Karl Gustav a Josef Rolling z Valkeřic, kteří zároveň i opracovávali.

Pokud si vezmete k ruce telefon vybavený gps, apkou mapy.cz, přihodíte k tomu kalhoty s dlouhými nohavicemi a uděláte si dvě hoďky čas, máte náhle postaráno o zajímavou a příjemnou procházku. Celkem můžete naleznout 7 lomů, z toho pět zatopených. V letním parnu můžete přihodit ručník a plavky, protože jeden z malých lomů příroda ušetřila od zeleného brčálu a dá se v něm příjemně osvěžit. Dvě jezírka jsou lehce dostupná i s kočárkem či malými dětmi, mezi nimi to to s možností osvěžení. Pokud chcete navštívit i zbývající, již zmíněný telefon s gps a mapou asi bude nezbytný - jsou ukryta cca 500 - 600 metrů v lese.

           
        

Valkeřické lomy

Zatopené lomy u Valkeřic 

Znělcové lomy u Valkeřic

           
           
           
        

U Lomu - 563 m >>>

Sluková - částečně zaniklá obec >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
15.3.2022

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: