VAŇOVSKÝ VODOPÁD
(Wannower)
(též Vrkočský vodopád, vodopád na Podlešínském potoku)

Bezesporu nejnavštěvovanější vodopád Českého středohoří v Labských kopcích nad městskou částí Vaňov. Podlešínský potok si zde v masívu Vrkoče hned nad NPP Vrkočská skála vytvořil mohutné koryto (rokli) mezi vrcholy Vrkoče 441 m) a Hraběcím (459 m). V cestě mu stojí jen mohutná čedičová skála se sloupovou odlučností (vzniknuvší před třiceti mimilony lety jako lávový příkrov, stejně jako kousek výběžek Vrkočského masívu NPP Vrkoč), kterou potok překonává vodopádem po dvou za sebou jdoucích stupních. K obdivu je zde vystaven pouze spodní stupeň vodopádu o výšce cca 12 m, přičemž celková výška vodopádu i "neviditelným" horním stupněm (cca 8 m vysokým) je okolo 26 metrů. Pod vodopádem je velké suťové pole z erozí rozpukaného čediče do kterého vodopád dopadá. Okolí vodopádu je tvořeno již zmíněným čedičovým masívem, který je zde tvořen mohutnými čedičovými sloupy s patrnými místy eroze. Vrchní stupeň vodopádu je sice víceméně nepřístupný, ale v minulosti sem turistická stezka též vedla. Dnes je výstup k němu velmi obtížný (navíc odporuje pravidlům CHKO) a stejně je na tom cesta kolem koryta Podlešínského potoka od "Čertova mlýna"(kde je též malý vodopád) k horní hraně Váňovského vopodádu. Podlešínský potok není příliš bohatý na objem tekoucí vody, takže pokud chcete vidět vodopád v plné kráse a síle, je nejlepší se k němu vypravit buď brzy na jaře, když taje sníh a průtok vody je dost velký. Vodopád má své návštěvníky ale i v době silných mrazů, kdy mrznoucí voda vytváří krásné scenérie (navíc ho mají v oblibě i horolezci) nebo v horkém létě, kde se zde jistě příjemně ochladíte. V roce 1884 zde byla vybudována malá výletní restaurace (Babinského hospoda), která však zanikla při velkém přívalu vody a skalním řícení v srpnu 1925. Přístupová cesta k vodopádu je však občas i nebezpečná díky řícení skalního masívu. Poslední větší sesuv byl zaznamenám na jaře 2018. Město UL zajistilo úklid a zprůchodnění stezky, pozůstatky sesuvů, jsou zde však dodnes patrné.

Vaňovský vodopád je po turisticky značených trasách přístupný jak od Vaňova, Větruše (po Juliově stezce) či Střekovských zdymadel, tak i z nedalekého Podlešína, kam lze dojet autobusem v rámci MHD Ústí n.L.

Vaňovský vodopád

Historie Vaňovského vodopádu

Vaňovský vodopád – ceskestredohori.cz

Vaňovský vodopád

Ústí nad Labem - Vaňovský vodopád

Vaňovský vodopád – vodopády.info

Vaňovský vodopád

Když mrzne, i Vaňovský vodopád zmrzne

Cestu k vodopádu v ústeckém Vaňově zasypaly kameny, poškodily i opěrné zdi (03-2018)

Procházka z Ústí k Vaňovskému vodopádu – rozhlas.cz

           
           
           
           
           
        

Naučná stezka Větruše - tzv. Juliova stezka >>>

Humboldtova vyhlídka >>>

Hraběcí vrch - 459m >>>

Podlešínský potok a Čertův mlýn >>>

Vrkočský vrch - 659 m & NPP Vrkoč - Vyhlídka Vrkoč >>>

Větruše >>>

Vaňov >>>

Přístaviště Ústí n.L. - Vaňov >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
29.4.2023

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: