VELKÉ ŽERNOSEKY
železniční stanice trať 072
Ústí n.L. - Lysá n. L.

Nadmořská výška 155 m.

Železniční stanice na trati 072 Ústí nad Labem – Lysá nad Labem s napojením na železniční trať 087 Lovosice - Česká Lípa, která trať na výjezdu ze stanice na litoměřickém zhlaví kříží po mostě nad tratí. Stanice se nachází v katastru vedlejší obce Žalhostice a někdy se jí též říká "dolní" žalhostické nádraží.

Na trati Lysá nad Labem – Ústí nad Labem (trať přes Velké Žernoseky vystavěla Rakouská severozápadní dráha jako úsek z Nymburka do Děčína) byl zahájen provoz v roce 1874. V roce 1908 byla trať zestátněna. Během první světové války byla trať zdvoukolejena (mimo úseku přes Litoměřice, kde to nepovoloval železniční tunel pod městem). V roce 1958 proběhla elektrifikace trati na soustavu 3kV a zároveň i zdvoukolejení úseku přes Litoměřice, kde byla trať přeložena blíže k řece Labe.

Stanice v minulosti disponovala kusou kolejí délky 113 metrů s boční nákladovou rampou se skladištěm a částečně i volnou skládkou. Kolej i skladiště ještě stojí, ale nejsou využívány. V minulosti zde byly i dvě vlečky pro obsluhu nedaleké koželužny (již zrušená a zbouraná) a další dvě do míst, kde je dnes firma CS Beton.

                      
   

Železniční trať Lysá nad Labem - Ústí nad Labem

Bývalá úzkokolejka Velké Žernoseky - Píšťany pískovna

Žalhostice a Libochovany bojují za zachování železniční stanice Velké Žernoseky (04-2014)

                                                    

Velké Žernoseky >>>

Píšťany >>>

Žalhostice >>>

Porta Bohemica >>>

Radobýl >>>

Přívoz Velké - Malé Žernoseky >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: