ŽELEZNIČNÍ MOST U PROSMYK
na žel. trati 087 Lovosice - Litoměřice

Původní železniční most (již neexistuje, byl zbourán v roce 2015 a nahrazen mostem novým) byl zajímavým technickým řešením: kolej byla položena ve výšce 10 metrů na třech hlavních příhradových obloukových polích o rozpětí dolní mostovky 64,4 metru. Na každém břehu k obloukovým polím přiléhala dvojice příhradových polí s přímými hlavními nosníky o rozpětích 27,6 metru. Pilíře mostu byly fundovány 11,6 a 12,6 metrů pod normální hladinu řeky. Stavba mostu dosahujícího celkové délky 334,5 metru trvala pouhé dva měsíce, od 5 listopadu 1897 do 10. ledna 1898. Pro umožnění průtoku vody byl násep trati na žalhostické straně přerušen prolukou s příhradovou konstrukcí o rozpětí 38,8 metru. Úsek z Lovosic do Litoměřic byl slavnostně otevřen dne 18. října 1898 a krom stanic Lovosice státní nádraží (Lobositz StEG) a Litoměřice-teplické nádraží (Leitmeritz-Teplitzer Bahnhof) na něm ležela ještě stanice Žalhostice.

zdroj - http://www.trat087.info/

        
        

Poslední fotografie starého mostu před rekonstrukcí - denik.cz 

Rekonstrukce železničního mostu

Z průběhu rekonstrukce mostu - irozhlas.cz

Rekonstrukce mostu - rozhlas.cz

Rekonstrukce mostu

Litoměřice horní nádraží - Lovosice před rekonstrukcí mostu 

Přeprava mostní konstrukce u Žalhostic

           
     

Píšťany >>>

Žalhostice >>>

Velké Žernoseky >>>

Radobýl >>>

Lovosice >>>

Zpět na přehled turistických cílů


POSLEDNÍ AKTUALIZACE
11.5.2020

Stránky Dálnice D8 & okolí  jsou provozovány
za laskavého přispění společností: