ŽELEZNIČNÍ MUZEUM ZUBRNICE

ŽELEZNIČNÍ STANICE
Zubrnice - Týniště

Železniční museum bylo otevřeno v květnu 1996. První expozice o historii místní lokálky se nacházela v dřevěném skladišti vedle bývalé nádražní budovy. S menšími úpravami je pro návštěvníky přístupná dodnes a najdete v ní i funkční modelové kolejiště železniční stanice Levín v měřítku 1:45. V současné době se museu nachází už ve všech prostorách bývalého nádraží, včetně několika železničních vagónů. V budově bývalého nádraží si můžete prohlédnout dobovou dopravní kancelář výpravčího, čekárnu pro cestující či místnost o činnosti zdejšího spolku, kterému jsme vděčni za záchranu tratě a nádraží. Koupíte si zde vstupenky, upomínkové předměty i občerstvení a děti se mohou venku vyřádit na malém hřišti. Vedle nádražní budovy si můžete prohlédnout v dřevěném remízku historické drezíny, v železničních vagónech si zase můžete prohlédnout výstavu o osvětlení na železnici a zabezpečovacím zařízení, stejně jako zde najdete mnoho různých drážních exponátů. Na venkovním kolejišti je vystaven i například kolejový jeřáb, výsypný vůz či motorová lokomotiva.

           
        

Železniční muzeum Zubrnice

Průvodce nádražím

Železniční trať Velké Březno - Verneřice / Úštěk byla slavnostně zprovozněna v roce 1890. V době první republiky byla trať hojně využívána i pro rekreační účely. V období hospodářské krize ve třicátých letech se uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěka zastavit provoz. Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 byl skoro zlikvidován místní průmysl, podniky začaly využívat silniční dopravu a tak nákladní doprava na trati klesla na minimum. V sedmdesátých letech už byla jen otázka času, kdy bude trať zrušená. Ještě jí ale stihl proslavit film "Páni kluci", který se zde natáčel (převážně ve stanici Levín). 27.5.1978 po trati naposledy projely motorové vozy a provoz byl tímto definitivně ukončen.


           
        
     

Natáčení filmu Tichá pošta (02-2024)

Z natáčení filmu Tichá pošta (02-2024)

Zubrnická museální železnice >>>

Zubrnice >>>

Týniště >>>

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: