ZUBRNICKÁ MUSEÁLNÍ ŽELEZNICE

Zrušená železniční trať Velké Březno - Verneřice / Úštěk

Železniční trať z Velkého Března do Verneřic do Úštěka byl slavnostně zprovozněn 11.9.1890. Stavitelem trati byla vídeňská firma Stern a Hafferl.
Celá trať se stavěla velmi úsporně s ohledem na finance. Nejsou na ní žádné velké mosty či tunely. Pouze mostky a propustky a jeden krátký most v Úštěku. Právě ale kvůli úspornosti má trať velké klesání / stoupání místy i 40 promile. Trať z nadmořské výšky 149 m stoupá až do výšky 576 m u Mukařova a to na pouhých 15 kilometrech. Moc prý nechybělo a stavěla se ozubnicová dráha. Však i lokomotivy musel být speciálně upravené pro velký výkon. Vyrobeny byly ve Vídni a pro jejich charakteristický zvuk se jim prý přezdívalo "čokl". Hlavní příjem dráhy plynul z přepravy zboží, hlavně z Verneřické oblasti. Časem ale narůstal i význam rekreační přepravy osob, protože České středohoří i Úštěk, se stalo víkendovým cílem turistů z větších měst.
 V období hospodářské krize ve třicátých letech se uvažovalo na úseku z Lovečkovic do Úštěka zastavit provoz. Po odsunu původního německého obyvatelstva po roce 1945 byl skoro zlikvidován místní průmysl, podniky začaly využívat silniční dopravu a tak nákladní doprava na trati klesla na minimum. V sedmdesátých letech už byla jen otázka času, kdy bude trať zrušená. Ještě jí ale stihl proslavit film "Páni kluci", který se zde natáčel (převážně ve stanici Levín). 27.5.1978 po trati naposledy projely motorové vozy a provoz byl tímto definitivně ukončen. V letech 1985 - 1988 byl zlikvidován traťový svršek na úseku Lovečkovice - Úštěk (úsek Lovečkovice - Verneřice již v letech 1978 - 1979).
 
Některé drážní budovy však dodnes stojí - například z nádraží v Levíně je rekreační objekt, z nádraží v Lovečkovicích je soukromý domek, ale jeho sousedství opět ožívá díky Zubrnické muzeální železnici, která zde vybudovala spolu s obcí Lovečkovice obecní informační středisko a muzejní expozici v objektu vedle bývalé budovy železniční stanice. Budova horního nádraží v Úštěku dodnes stojí, je opravená a slouží k trvalému bydlení. Na nádraží v Zubrnicích je od roku 1996 železniční museum odhalující návštěvníkům nejen historii zdejší železnice.

Díky nadšencům ze ZMŽ (Zubrnická muzejní železnice) se dnes v sezóně můžou zájemci projet o víkendech a svátcích na části železniční trati mezi Velkým Březnem a Zubrnicemi - dnešní turistická linka Ústeckého kraje T3. Dopravu zde zajišťují historické motorové vozy, které při různých příležitostech doplňují zvláštní vlaky tažené parními lokomotivami. O prázdnínových měsících v roce 2019 přibyla i autobusová linka T32 zajišťující provoz mezi Úštěkem a Zubrnicemi historickým autobusem Škoda 706 RTO.
Cesta k pravidelnému sezónnímu provozu však byla hodně těžká. V roce 1993 vyjelo na trať několik vlaků, které byly doslova narvané turisty. Jenže pak přišlo období, kdy to vypadalo, že se provoz na železnici již nikdy nevrátí. Až v roce 2008 se situace otočila k lepšímu a SŽDC trať ZMŽ konečně prodala. Vypořádáním majetkových poměrů totiž byl podmíněn další provoz na této unikátní železnici. Ze Zubrnické lokálky se stala formálně "vlečka" a to až do Úštěka. Po dlouhých 17 letech dřiny a bojů vyjel koncem října roku 2010 konečně první vlak (M131 Hurvínek) s turisty z Ústí nad Labem až do Zubrnic ......

Zubrnická museální železnice

Zubrnická museální železnice na facebooku

Příští stanice Lovečkovice

Železniční museum Zubrnice >>>

Úštěk - horní a dolní nádraží >>>

Habřina - zastávka >>>

Levín - bývalé nádraží >>>

Lovečkovice - bývalé nádraží & Minimuzeum Lovečkovice >>>

Touchořiny - bývalá zastávka >>>

Zubrnice - nádraží, železniční muzeum >>>

Leština - zastávka >>>

Malé Březno - zastávka >>>

Velké Březno - železniční stanice >>>

Bývalá zastávka Levínské Petrovice >>>

Bývalá zastávka Mukařov >>>

Verneřice - bývalé nádraží >>>

T3 073 Ústí n L Střekov Zubrnice a zpět

"Velký bejček" 423.0145 z Velkého Března do Zubrnic 22. 9. 2017

Muzejní provoz Velké Březno - Zubrnice
v roce 1993

S párou do Zubrnic v roce 2015

Unikátní zubrnická lokálka (09-2010)

Naposledy vyjela v roce 1978. Nyní je muzejní železnice zpět (09-2010)

Historie železniční trati Velké Březno - Úštěk

Zubrnická lokálka - dnes už po třiceti letech

Zubrnická železnice - jedinečná technická památka

Historická autobusová linka Zubrnice - Úštěk (07-2019)

Trať 7k Velké Březno - Zubrnice

Železniční trať Lovečkovice - Úštěk

Výprava za pozůstatky tratě Úštěk - Velké Březno

Bývalá žel. trať Velké Březno - Verneřice/ Úštěk

Zrušená železniční trať Velké Březno - Úštěk / Verneřice

Zubrnická lokálka se dočká další obnovy - na lovečkovické nádraží se vrací koleje (2018)

Tudy jezdili páni kluci. Zubrnickou dráhu filmaři milovali (04-2019)

Sypání štěrku na obnoveném úseku ze Zubrnic na Lovečkovice (11-2019)

Reportáž z pořadu POZOR VLAK 81.díl v čase 12:14 - 19:10 (10-2019)

První osobní vlak na nově 600 metrů opraveném úseku směr Lovečkovice, který projel tento úsek 10.11.2019

První jízda Hurvínkem M131.109 ze Zubrnic do km 6,9 (11-2019)

Videa z provozu museální železnice

Náš venkov (12-2021)

Vzpomínka na dráhu Velké Březno - Úštěk (1996)

Malá procházka po zrušen trati v úseku
Zubrnice - Lovečkovice na jaře 2019

           
           
           
           
           
           
           
           
           
        
  

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: