Oronyma Českého středohoří

Oronyma Krušných hor

Národní digitální knihovna

Leitmeritzer Zeitung 1871 - 1919

 Aussiger Amzeiger 1861 - 1877

Nějaká kniha o krušných horách a středohoří v němčině z roku cca 1872

Popis Království Českého - František Palacký - 1848

PASTÝŘSKÁ STĚNA - SESUVY

Města a obce Severního Polabí

Severní Polabí upk98

Staré pohlednice

Kniha o Svádově Antone Tscherneye

OBCE ÚSTECKÉHO KRAJE S POPISKAMI OKOLÍ

Severní Polabí od Litoměřic až k Hřensku 1888 - kniha

Digitální knihovna Ústeckého kraje

Důležité info o některých lokalitách Českého středohoří z geologie

Staré trigonometrické body v Čechách - přehled a popis

Topographische Karte 1:25000

Nějaké staré mapy

Böhmen-Mittelgebirge MAPA 1940

Elbetal Wanderkarte

Staré mapy

Turistická mapa Severních Čech (od Děčína vpravo)

Stará mapa 1899 mezi Děčínem a Českou Lípou

Mapa - nahlížení do katastru nemovitostí

Mapa - geoport

Mapa Bezirk Aussig 1910

Historická mapa Litoměřicka

Historická mapa okolí Dubé

Národní digitální knihovna

Národnostní mapa Severozápadních Čech 1908

Topografická mapa 1942 mezi Děčínem a Hřenskem

Geomofrologické tvary (kužele, kupy, hory ...)

Konec války 1945 na Litoměřicku - zajímavá diplomová práce

Obsahy Leitmeritzer Zeitung 1920 - 1939 v archívu

Kronika obce Těchlovice

Pohlednice Litoměřic

Schlängelweg - klikatá cesta Litoměřice -> Wehlen po pravém břehu Labe

Velké Březno a Valtířov - dějiny, vlastivěda, pověsti

Zdroj starých pohlednic PICRYL

Odsun Němců 1945

Teplické tramvaje

Teplické tramvaje - foto na rajčeti

Dálnice Praha - Dresden

Nejvyšší vrcholy Českého středohoří

Něco u Ústecku - německé stránky a odkazy

Heimatfreunde Aussig

O samostatnosti a osadách obcí

Druhy mraků

Data znárodnění kamenolomů a pod.

Průmyslové dědictví Ústeckého kraje

Ústí nad Labem po roce 1918

Ústí nad Labem před rokem 1930

Zhodnocení historického vývoje krajinné struktury a sídel Verneřického středohoří - DIPLOMOVÁ PRÁCE

Proměna krajiny a sídel na pomezí okresů Litoměřice a Ústí nad Labem v 2. polovině 20. století - DIPLOMOVÁ PRÁCE
 

Volská hora - severnipolabi.cz

Zde si mimo jiné píše o Valkeřickém kostelu

Merboltice stránky

Ústí doprava - mikki.blog

Popis hornin

Kamenolon KUBO Malé Žernoseky

Děčín 1925-1935

Ústí nad Labem před rokem 1930

Přívozy na Labi od Mělníka do Prahy

Staré pohlednice

Průvodce 1905 Jeschkenkoppe bei Reichenberg bis zum Rosenberge bei Tetschen

Průvodce Českým středohořím 1901

Deutschböhmen 1923 - kniha

Menhiry v Čechách

Ervěnický koridor

Polabí - obce

Doly, lomy a výsypky

Zmizelé Litoměřice

Pinterest - staré pohlednice

Litoměřicko na rajčeti

Konec války, Litoměřice v roce 1945

Historická mapa Litoměřicka

Historická mapa okolí Dubé

Publikace Ústí nad Labem - koupit až budou love

Květena vybraných lokalit severozápadních Čech

Přehled zaniklých obcí na severu

Heimatfreunde Tetschen-Bodenbach - obce kolem Děčína

Stavba dálnice Lovosice - Řehlovice

Foto ze stavby Lovosice - Řehlovice

Popis dálnice D8

Tunel Kubačka

Záměr D8 Zdiby – Nová Ves, zkapacitnění

Železniční tratě - historické foto

Přeložka trati Kralupy - Chvatěruby - Úžice

Trať Kralupy nad Vltavou - (Letiště Vodochody) - (Praha Vysočany) - Praha hlavní nádraží

Horský spolek pro České Švýcarsko

Příroda Bílinska

Malečovský rozhled

Ústí nad Labem na starých mapách

Ústí nad Labem po roce 1918

Ústecké Tržní náměstí do roku 1939

Vila Josefa Höniga v Ústí

Dějiny města Ústí nad Labem

Úsek SOKP 519 (Suchdol – Březiněves)

Pražský okruh a nová ranvej na severu Prahy

Dráha z Turnova vedla přes dvorky žižkovských činžáků

Rozhodnuto. Pod Libní ke Strašnicím povede tunel zvaný Blanka 2

Tenkrát v Karlíně. Historické fotografie čtvrti, kterou demolovaly války i povodně

Černé dutinky

Spínací zásuvka týdenní, digitální - návod