Pokud byste chtěli podpořit naše aktivity, jak už dopravní zpravodajství, akce v okolí dálnice nebo turistiku a místopis, prosím čtěte dále.
 

Naše činnost je možná jen díky dobrovolným příspěvkům sponzorům a dárcům. Nejsme příjemci žádných dotací. Bez této pomoci se nám pro Vás tvoří daleko pomaleji.
 

Můžete nám pomoci následovně:


Finančním darem

Finanční dar použijeme na náklady spojené se správou a tvorbou našich webových stránek o Dálnici D8 (nájem, energie, doména, pohonné hmoty, spotřební zboží, vstupné do zájmových objektů, odborné publikace apod. )
č.ú.: 43-2641500207/0100
var. symbol: D8, zpráva pro příjemce - viz. níže v textu

Materiálním darem

Potřeby na vybavení "Dálnice D8" se mění každým dnem, aktuálně pomohlo. V tuto chvíli bychom uvítali elektrickou koloběžku (ECO HIGHWAY 2000W) možno i do bezplatného užívání, nový notebook (s kvalitní a rychlou graf. kartou pro grafické práce + operační paměť alespoň 16 GB), grafické software CorelDRAW Graphics Suite 2020 a v poslední řadě i nový fotografický přístroj (ideálně zrcadlovka s objektivem).

Propagací

Umístěním naší reklamy (banner - plachtovina) na svém pozemku na viditelném místě na rušné ulici či silnici.

Sponzorstvím

Výměnou finanční či materiální podpory za reklamu a propagaci na našich internetových i facebookových stránkách.
 

Daňové zvýhodnění dárců

Fyzické osoby
Daňové zvýhodnění fyzických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 15, odst. 1
Od základu daně si mohou fyzické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru), pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst částku nejvýše do 15 % ze základu daně.

Právnické osoby
Daňové zvýhodnění právnických osob - zákon o daních z příjmu 586/1992 Sb., § 20, odst. 8
Od základu daně si mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatného plnění (daru) ze základu daně, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období činí alespoň 2000 Kč. V součtu lze odečíst částku nejvýše do 10 % ze základu daně.
Pozn. Odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.
 

Se všem dárci, kteří nám do "zprávy pro příjemce" při zadávání platby bankovním převodem napíší svoje údaje ve tvaru "DS - jméno - adresa" podepíšeme darovací smlouvu a vydáme potvrzení o přijatých bezúplatných plněních (darech).

Všem, kteří se  rozhodnou nám poslat finanční dar (i bez zájmu o darovací smlouvu) zašleme jako poděkování naše reklamní samolepky. Musíte však při převodu finanční částky napsat do kolonky "zpráva pro příjemce" svojí adresu, abychom věděli, kam samolepky poslat.
 

Jakákoli finanční částka či dar naší činnosti pomůže.
Všem dárcům finančních prostředků velice děkujeme a vážíme si jich.