PRŮČELSKÝ VODOPÁD
350 m

Pokud se vydáte od kapličky v Brné po zeleně značené naučné stezce "Pod Vysokým Ostrým"(pozor, neplést si se zelenou turistickou značkou, která prvních sto metrů vede souběžně) zhruba po jednom kilometru stoupání, kdy postupně projdete koncem Brné (poslední tři domy pod kamenitým srázem vrchu Pytlík - 538 m, stojí na pozůstatcích zaniklé osady Průčel / Prütschel) a kolem rozcestníku "Nad Kuželnou" narazíte na malý potůček, po většinu roku ale spíše rozbahněný kousek cesty. Zde, cca 150 m za již zmiňovaným rozcestníkem se vpravo pod cestou nachází rozvaliny starého Průčelského mlýna zaniklého někdy v polovině 19. století. Rozvaliny jsou možná dost nepřesné slovo, protože se spíše jedná o hromadu mechem obrostlé hromady čedičových kamenů. Důležité však je, že mlýn, který se nacházel mimo tok "Průčelského potoka" byl napájen jeho bezejmenným přítokem, kterým je právě ten náš malý potůček či kus rozbahněné cesty. Potůček přitéká z leva ze strmé stráně (pramení na západním úbočí Širokého vrchu - 659 m). Když se vydrápeme do této stráně, cca po dvaceti metrech dosáhneme skalní stěny, ze které "padá" z výšky cca 6 metrů "Průčelský vodopád". Vodopád není nijak značen a navíc je od cesty částečně zakryt vzrostlými stromy, nehledě na fakt, že po většině roku zde stéká jen malý čůrek, a tak při jeho hledání doporučujeme využít server mapy.cz v chytrém telefonu. Nenechte se ale zmást, v době prudkých slejváků či dlouhotrvajícího deště se vodopád promění z líného na velmi divoký a především krásný. Necelý půlkilometr vzdušnou čarou severovýchodně se nachází další vodopád, který je však těžko přístupný (terén + zákaz vstupu v době hnízdění dravců) a nelze jej zhlédnout v celé jeho kráse, protože je rozdělen kaskádově. V našich turistických cílích jej najdete pod heslem "Výří vodopád".

Průčelský vodopád

Průčelský vodopád

Mlýn v Průčelské rokli

Naučná stezka „Pod Vysokým Ostrým“

Naučná stezka Pod Vysokým Ostrým

Naučná stezka "Pod Vysokým Ostrým"

Průčelská rokle >>>

Výří vodopád >>>

Výří skály >>>

Brná >>> 

Zpět na přehled turistických cílů

POSLEDNÍ AKTUALIZACE
24.11..2022

Stránky jsou provozovány za laskavého přispění: